De kinderraad Mol sloot gisteren z'n werkingsjaar af met een zwerfvuilactie. Gewapend met vuilniszakken en zwerfvuilknijpers gingen de kinderen op pad om zwerfvuil te rapen.

De zwerfvuilactie eindigde bij het Polonijsje in Ginderbroek waar we de kinderen trakteerden op een verkoelend ijsje. Ook kinderburgemeester Cas Delaet bedankte de kinderraadsleden en deelde chipszakjes uit.

Kinderraad

Het gemeentebestuur wil kinderen actief betrekken bij thema's die anders door volwassenen geregeld worden. Op de kinderraad bespreken we thema's die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren binnen onze gemeente.

Denken we bijvoorbeeld maar aan speelterreinen, activiteiten zoals Alles Kids en Grabbelpas, sport, milieu, acties tegen pesten, kinderrechten, gezonde voeding,...

De kinderraad vindt meestal plaats in de raadzaal van 't Getouw, maandelijks op de derde woensdag van de maand tussen 14 en 16 uur. In de kinderraad zetelen leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. De verkiezingen gebeuren jaarlijks.'