'Hopelijk komt er géén stedenbouwkundige vergunning voor de kippenstal op de Watervoort in Herentals', zegt Paul Thijs, actievoerder uit Hulzen.
'Nu donderdag 19 september geeft de deputatie haar fiat. Of niet ? De buurtbewoners hopen op begrip bij gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V)...

Update 19/9 : 'Onze raadsman Gregory Verhelst laat ons weten dat de beslissing omtrent de kippenstal niet vandaag genomen werd.  De deputatie zal de beslissing nemen volgende week (waarschijnlijk op donderdag 26 september)', zegt Paul Thijs.

'Wat vooraf ging: op 25 maart 2017 ontvangt de stad Herentals een aanvraag van de landbouwvennootschap Maarten Hertogs voor een bio-legkippenstal te Hulzen/Watervoort. Voorlopige capaciteit: 15.000 loslopende kippen. Het schepencollege (destijds de coalitie CD&V en sp.a) verleent de vergunningen.

De bezwaarschriften laten niet lang op zich wachten ... meer dan 500. Ruim 30 buurtbewoners gaan effectief in beroep bij de provincie. Met succes, het toenmalige provinciebestuur vernietigt de stedenbouwkundige vergunning. Hertogs én het schepencollege gaan in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Deze raad vindt de motivatie van de deputatie onvoldoende. De provincie moet zich dus terug buigen over dit dossier en haar beslissing eventueel aanpassen én beter motiveren. Op maandag 3 september werd het stedenbouwkundig dossier terug behandeld op een hoorzitting. De advocaten van beide partijen kwamen aan het woord.

Voor de bewoners van Hulzen en Watervoort wordt het dus bang afwachten Ze hopen dat Kathleen Helsen, gedeputeerde voor de Kempen, een doorslaggevende stem kan zijn in dit dossier Kathleen is immers verantwoordelijk voor het plattelandsbeleid in onze provincie.

Als covoorzitter van "Kempens landschap" moet zij toch gevoelig zijn voor de vele bezorgdheden van de buurtbewoners. Het project zou immers gerealiseerd worden in "landschappelijk waardevol agrarisch gebied".

Valt dit te rijmen met een reusachtige kippenstal, een kilometerlange omheining en een ontbossing van ruim 3 ha? Biologische pluimveestallen, het klinkt mooi maar voor de omwonenden brengt dit gezondheidsrisico's mee. Loslopende kippen veroorzaken minstens 10 x meer emissies in de omgeving dan kippen in een gesloten stal.

14 gezinnen die in de onmiddellijke nabijheid van het project wonen zijn dan hun gezonde leefomgeving kwijt

'En waarom? België produceert (te)veel eieren. We voeren eieren uit. In ons zo dicht bevolkt Vlaanderen open ruimte en groen opofferen voor loslopende kippen is te gek om "los te lopen".

Wat ook het verdict zal zijn, de buurtbewoners zullen alle mogelijke rechtsmiddelen blijven uitputten (tot en met de Raad van State) om dit prachtig stukje Herentals ongeschonden te bewaren.

Opgeven staat niet in hun woordenboek', besluit Paul Thijs en z'n comité.

Foto's Nnieuws.