De Herentalse gemeenteraad keurde tijdens de zitting begin juli de verhoging van de taks op tweede verblijven goed : van €175 euro naar €1.000 of +570%. Tegen het nieuwe reglement is intussen klacht ingediend bij de administratie Binnenlandse Aangelegenheden.  Er zijn momenteel 2 klachten van betrokkenen aan de Vlaamse Overheid gemeld.

'Een verhoging met 570% is disproportioneel, want niet elke eigenaar van een tweede verblijf is een superrijke Nederlander', protesteerde oppositieraadslid en Kamerlid Jan Bertels (sp.a). Onder de 61 verblijven die hiermee te maken krijgen, zijn er ook bij van gepensioneerden uit onze eigen gemeente.'

'Het lijkt niet meer dan billijk dat het bestuur de invordering van de belasting schorst tot er een beslissing is genomen', zegt Bertels. 

Het lokaal bestuur verduidelijkt dat de maatregel past in de aanpak van de leegstand in de stad.