De klassieke spaarboekjes liggen opnieuw onder vuur. Het Grondwettelijk Hof heeft het gunsttarief van 15 procent roerende voorheffing vernietigd. Dat schrijft De Tijd. Wie méér dan 1.900 euro intrest op zijn spaarboekje heeft, zou daar in de toekomst 25 procent in plaats van 15 procent op moeten betalen.

Het gunsttarief was het gevolg van een maatregel in 2012. De regering-Di Rupo besliste toen om de roerende voorheffing te verhogen van 15 naar 21 procent, en voor sommige zaken zelfs tot 25 procent. Maar daar kwamen meteen heel wat uitzonderingen op. Een van die uitzonderingen was de roerende voorheffing op spaarboekjes, die bleef op 15 procent.

Maar dat is discriminatie tegenover bijvoorbeeld obligaties, waarop wél 25 procent moet betaald worden. Die discriminatie is aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Het Hof geeft de klagers nu gelijk en vernietigt het gunsttarief van 15 procent in een arrest dat gisteren verschenen is.

Volgens professor fiscaal recht Michel Maus zal de regering in de toekomst meer gelijkvormigheid moeten brengen in de roerende inkomsten. Waarschijnlijk betekent dat dat intresten op spaarboekjes van meer dan 1.900 euro inderdaad zwaarder belast zullen worden, van 15 naar 25 procent.

Michel Maus vraagt zich wel af wat de gevolgen zullen zijn voor het verleden. Mogelijk worden die ook nog belast, maar dat ligt juridisch moeilijk. Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) kan in ieder geval niet meer in beroep gaan tegen het arrest van het Grondwettelijk Hof. De regering heeft volgens Michel Maus geen andere mogelijkheid dan het arrest opvolgen en de discriminatie uit de wereld te helpen.

Het gaat uiteindelijk maar over zo'n twee procent van de spaarders. De overgrote meerderheid heeft niet zoveel intrest, en betaalt helemaal geen roerende voorheffing.

Het kabinet van minister van Financiën geeft nog geen commentaar, ze willen het arrest eerst bestuderen. (vrt)