Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kleinere’ snelheidsovertredingen in Mol vanaf 1 oktober beboet via GAS

Vanaf 1 oktober wordt een deel van de snelheidsovertredingen in Mol beboet via de zogeheten gemeentelijke administratieve sancties (GAS 5). Het gaat om de ‘kleinere’ snelheidsovertredingen op de plaatsen waar je maximum 30 of 50 per uur mag rijden.

Als je vanaf 1 oktober geflitst wordt op een plaats waar je maximaal 30 of 50 km/u mag rijden, kan je een GAS-boete ontvangen. Uitsluitend overtredingen die als ‘klein’ worden beoordeeld, kunnen via deze weg beboet worden. Daarvoor moet de overtreding aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De overschrijding van de snelheidslimiet mag maximaal 20 km/u bedragen.
  • Op een locatie waar de maximumsnelheid 30 of 50 km/u is.
  • Een meerderjarige natuurlijke persoon of een rechtspersoon begaat de overtreding.
  • De vaststelling gebeurt met een automatisch toestel – bijvoorbeeld een flitspaal - gefinancierd door de lokale overheid
  • De politie stelt op dat moment geen andere overtreding vast. 

Als de overtreding niet aan deze voorwaarden voldoet, volgt er alsnog de gebruikelijke strafrechtelijke procedure.

Een GAS-boete voor een snelheidsovertreding kost evenveel als de strafrechtelijke boete en hangt af van de zwaarte van de overtreding. 

Tegen een GAS-boete kan je binnen de maand na de kennisgeving verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Als je verweer niet aanvaard wordt, kan je binnen de 30 dagen na de kennisgeving beroep aantekenen bij de politierechtbank. Die oordeelt over de wettelijkheid en proportionaliteit van de boete.

Voor de afhandeling van de boetes werken de gemeenten van verschillende politiezones samen in een interlokale vereniging Bureau GAS.

Meer info:

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Veiligheidshuis Ter Stokt
Stelenseweg 92
2440 Geel

Deel dit artikel