De kleuterschool van basisschool Mozawiek uit Ezaart schakelt vanaf woensdag 28 april voor de rest van de week over op noodopvang. Deze beslissing werd dinsdagnamiddag genomen door de schooldirectie, het CLB en de gemeentelijke crisiscel.

In de tweede kleuterklas (K2b) zijn twee kleuters besmet met corona.

Tijdens het contactonderzoek door het CLB bleek dat in totaal zes kleuterjuffen de afgelopen dagen in nauw contact kwamen met één van de betrokken kleuters.

Naast de twee kleuterjuffen hebben meerdere leerkrachten eind vorige week geholpen bij de wondverzorging van de mond van één van de besmette kleuters. Op dat moment wisten de leerkrachten uiteraard niet van de besmetting en had de kleuter nood aan dringende medische hulp.

Organisatorische probleem

De gedwongen afwezigheid van deze kleuterjuffen stelt de school voor grote organisatorische problemen, waardoor deze week voor de volledige kleuterschool noodgedwongen moet overschakelen op noodopvang. De school beperkt voor deze opvang in de mate van het mogelijke het vermengen van klasbubbels.

Alle ouders worden gevraagd om – indien mogelijk – hun kleuters deze week thuis te houden.

Wanneer dit voor ouders onmogelijk kan en wanneer ze geen coronaveilig opvangalternatief kunnen regelen, blijven deze kinderen welkom op de school voor de noodopvang.

Naast de organisatorische redenen hoopt de school uit voorzorg dat de komende dagen zo weinig mogelijk kleuters naar school komen. Afhankelijk van de testresultaten van de kleuterjuffen de komende dagen volgen mogelijk nog bijsturingen van de richtlijnen voor de kleuters van de verschillende klassen. We volgen deze testresultaten op de voet.

Thuisquarantaine voor klasgenoten K2b

Alle kleuters van K2b werden geïdentificeerd als hoogrisicocontact omdat het om twee besmettingen gaat binnen dezelfde klasgroep. Alle betrokken ouders ontvingen een brief van het CLB met extra informatie.

Kleuters K2a geïdentificeerd als laagrisicocontact

De kleuters van K2a werden geïdentificeerd als laagrisicocontact. Zij eten – weliswaar gescheiden – op hetzelfde moment in de eetzaal met de kleuters van K2b. Daarnaast spelen beide klassen tijdens de pauzes samen buiten.

De identificatie als laagrisicocontact betekent dat deze kinderen tot en met 7 mei worden gevraagd om strikt alle fysieke contacten buiten het gezin te vermijden. Hobby's en andere buitenschoolse activiteiten zijn in deze periode niet toegelaten.

Alle betrokken ouders ontvangen een brief van het CLB met extra informatie.

Leerlingen lagere school

Voor de leerlingen van onze lagere school verandert er niets. Zij blijven gewoon naar school komen. Wel vragen we van de ouders extra waakzaamheid. Vertoont je kind ziektesymptomen? Raadpleeg dan meteen je huisarts.

Gezondheid absolute prioriteit

De schooldirectie, de gemeentelijke crisiscel en het CLB hebben bijzonder veel begrip voor eventuele ongerustheid die deze situatie voor alle betrokken ouders met zich meebrengt. Daarnaast begrijpen we dat deze beslissing een grote impact heeft op heel wat gezinnen.

De gezondheid en het welzijn van de kinderen en medewerkers vormen op elk moment de absolute prioriteit. Als we de verspreiding van het coronavirus na vastgestelde besmettingen snel willen laten stoppen, is een strikte opvolging van de maatregelen enorm belangrijk.

We verwachten dat elke ouder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Alleen zo voorkomen we dat er grotere besmettingsclusters ontstaan.'