Met de droogte van de afgelopen jaren, en met de zware overstromingen van deze zomer, is het absoluut noodzakelijk om aan verstandig waterbeheer te doen.

Met gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} zetten we al enkele jaren volop in op klimaatrobuuste maatregelen in de vallei van de Aa.

Tijdens de demo-markt 'Klimaatboeren' brengen provincie Antwerpen en partners al die opgebouwde ervaring nu naar de hele vallei van de Kleine Nete.

Tijdens de demo-markt Klimaatboeren vandaag ontdekten een 70-tal landbouwers, natuurbeheerders, beleidsmakers en grondeigenaars in de vallei van de Kleine Nete een heel menu aan klimaatrobuuste maatregelen, die ze op hun terrein kunnen toepassen.

Het project {beek.boer.bodem} loopt al enkele jaren in de vallei van de Aa, en zoekt naar methodes om landbouw en natuur beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden.

Tegelijk willen deze klimaatrobuuste maatregelen het evenwicht tussen landbouw, water en natuur verbeteren.

Hiervoor werkt {beek.boer.bodem} samen met onder meer Boerennatuur Vlaanderen, en met onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de provinciale praktijkcentra Hooibeekhoeve. Landbouwers en natuurbeheerders die één of meerdere van de maatregelen willen toepassen op hun terrein, krijgen gepaste begeleiding van deze partners.

Van 4 naar 12 gemeenten

Met deze opgedane ervaring breidt {beek.boer.bodem} nu uit naar de hele Kleine Nete-vallei. Acht Kleine Nete-gemeenten treden toe tot de gebiedscoalitie.

"We kunnen er niet meer naast kijken: met de droogte van de afgelopen jaren, en met de zware overstromingen van deze zomer, is het absoluut noodzakelijk om aan verstandig waterbeheer te doen," zegt Jan De Haes.

"Als voorzitter van {beek.boer.bodem} ben ik fier dat we nu met alle twaalf Kleine Nete-gemeenten samen de klimaatuitdaging in het gebied aanpakken. Bovendien mogen we ook Innovatiesteunpunt als nieuwe partner verwelkomen. Zij gaan na op welke manier de klimaatrobuuste maatregelen voor de boeren ook een financieel voordeel kan opleveren. Dat kan voor de landbouw een extra stimulans zijn om deze ecologische maatregelen versneld toe te passen. En daar varen we allemaal wel bij."

Vintage én high tech-maatregelen

{beek.boer.bodem} draagt een nauw contact met landbouwers en natuurbeheerders hoog in het vaandel. Doordat deze grondbeheerders maatregelen op het terrein introduceren, kan de gebiedscoalitie onderzoeken wat de effecten in de praktijk en over een groter gebied zijn.

Anderzijds krijgt de landbouwer of natuurbeheerder uitgebreide begeleiding door de partners. Een win-win situatie dus.

{beek.boer.bodem} past het aanbod van maatregelen ook aan op basis van de nieuwste inzichten. Een klassieke methode om het grondwaterpeil te beïnvloeden, is met behulp van knijpstuwen. Hiermee reguleer je op een verbazingwekkend eenvoudige en slimme manier het waterpeil in grachten.

Ook andere methodes worden volop uitgetest en indien nodig aangepast. Denk maar aan het verwerken van houtsnippers in de bodem, wat een gunstig effect heeft op het watervasthoudend vermogen. Meer high-tech is bijvoorbeeld het onderzoek naar klimaatrobuuste gewassen.

"Klimaatrobuuste gewassen en teeltrotatie zorgen voor meer organische stof in de bodem. Dat betekent minder CO2 in de atmosfeer. Wat voor de landbouwer vooral van belang is: die organische stof maakt van de bodem ook een spons. Een goede bodem houdt meer en langer vocht vast én laat het teveel aan water beter infiltreren", aldus gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé.

"In het project {beek.boer.bodem} moedigen provincie Antwerpen en het provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve landbouwers aan om te kiezen voor deze klimaatrobuuste gewassen en teeltrotaties. Hooibeekhoeve zorgt ook voor begeleiding op het terrein. Dat brengt ons meteen bij de grote meerwaarde van onze landbouwproefbedrijven Proefbedrijf Pluimveehouderij en Hooibeekhoeve."

{beek.boer.bodem} luistert bovendien ook naar de wensen en bezorgdheden van de deelnemers. Zo bleek uit een rondvraag dat landbouwers graag een beheerovereenkomst op maat wilden voor hun 'teeltvrije meter'-zone. {beek.boer.bodem} werkte daarvoor een eerste voorstel uit, dat de bezoekers op de demo-markt konden evalueren.

"Ik wil niet blijven stilstaan", zegt landbouwer-op-rust Louis Leys aan projectmedewerker 'bodem en water' Maarten Raman van Boerennatuur.
Of hoe ook de oudere generatie landbouwers de noodzaak voelt om in klimaatrobuuste maatregelen te investeren.

{beek.boer.bodem} is opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete.

Foto's : veel volk op de demomarkt Klimaatboeren in Vorselaar, georganiseerd door gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} /provant/N.