Op de Klimaattop in Parijs hebben de delegaties van de 196 aanwezige landen ingestemd met het Klimaatakkoord. Met deze goedkeuring is het akkoord juridisch bindend. Nadat het akkoord was aangenomen, werd minutenlang geapplaudisseerd.

Eerder vandaag is het slotakkoord gepresenteerd door de Franse minister Laurent Fabius van Buitenlandse Zaken. Afgesproken is dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot "ruim onder de twee graden" ten opzichte van de pre-industriële tijd.

Er worden grote inspanningen gedaan om dit te beperken tot onder de anderhalve graad.