Recent wijzigde op initiatief van Minister van Omgeving Joke Schauvliege de regeling voor het bouwen, verbouwen en uitbreiden van jeugdlokalen. Jeugdlokalen worden vanaf nu opgenomen op de lijst van handelingen van algemeen belang.

Deze lijst omvat alle handelingen waarvoor op basis van hun maatschappelijk belang geen planningsinitiatief nodig is. Uiteraard gelden er nog steeds enkele belangrijke randvoorwaarden. Zo moet de beperkte ruimtelijke impact geval per geval worden gemotiveerd en is er toestemming van de betrokken gemeente vereist.

CD&V-schepen Mien Van Olmen, bevoegd voor ruimtelijke ordening in de stad Herentals: "Dit is goed nieuws voor de stad en voor de jeugdverenigingen! Voor deze recente wijzigingen kon men zonevreemde jeugdlokalen enkel legaliseren door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit leidt tot tijdrovende en kostelijke procedures.

Bovendien konden nieuwe jeugdlokalen enkel opgericht worden in recreatiezones of woonzones, waar de druk vaak al heel hoog ligt. In de stad Herentals lopen momenteel twee procedures om jeugdverenigingen toekomstperspectief te bieden. Via een gemeentelijk RUP voor zonevreemde recreatie proberen we oplossingen aan te reiken voor zonevreemde jeugd- en sportlokalen.

Via een provinciaal PRUP Greesbos willen we ruimte bieden voor nieuwe jeugdlokalen in een bosrijke omgeving aan de rand van onze stad. Door dit nieuwe initiatief van Minister Schauvliege kan de planlast voor de stad afnemen. Dat is een goede zaak!"

CD&V-raadslid Patrik De Cat uit Noorderwijk:

"KLJ Noorderwijk werd vorig jaar geconfronteerd met een afbraakvonnis uit 1980. Hun lokaal werd destijds opgericht in een landbouwzone zonder enige vergunning. Het is onverantwoord dat een bruisende vereniging bijna 35 jaar na de feiten hiermee wordt geconfronteerd. De jonge leiders en leidsters moeten zich kunnen bezig houden met het spelplezier.

Gelukkig was de problematiek gekend bij de stad en werd een planningsinitiatief opgestart. Met de recente wijzigingen hoeft KLJ Noorderwijk deze tijdrovende procedure niet meer af te wachten. Indien de aanvraag goed gemotiveerd wordt, kan nu voor hun lokaal rechtstreeks een bouwvergunning worden verleend."

CD&V-raadslid Rutger Moons uit Herentals:

"De scouts De Buecken, de voormalige 1ste en 8ste Kempen, dromen al enkele jaren van een nieuw jeugdlokaal in het Greesbos. Door de stadsverdichting zien ze immers hoe langer hoe meer de speelbossen in de omgeving van hun huidige lokaal aan de Augustijnenlaan verdwijnen.

De stad staat achter dit verhuis-initiatief en dacht onmiddellijk constructief mee. Een voorstel voor de opmaak van een recreatiezone en een stadsrandbos in de omgeving van Greesstraat/Langepad werd opgestart bij de Provincie.

Dit planningsproces is echter bijzonder tijdrovend en het ziet er zelfs naar uit dat dit pas begin 2019 gefinaliseerd zal worden. Door de recente wijzigingen die minister Schauvliege doorvoerde, hoeft de scoutsgroep De Buecken deze lange plannigsperiode niet af te wachten. Met een goed gemotiveerd bouwdossier kan Ruimte Vlaanderen nu een vergunning verlenen, ook in bosgebied."

Jeugdig enthousiasme, jeugdwerk, spelplezier, verantwoordelijkheid nemen als jeugdleider, ... zijn van kapitaal belang bij de vorming van onze jongeren. Dit moet maximaal ondersteund worden. CD&V Herentals is bijgevolg bijzonder verheugd met dit initiatief van CD&V Minister Schauvliege.