Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koester 2290 : 'Opvallende comeback van 2 voormalige schepenen'

Koester 2290

'Koester 2290 haalt met Tjén Mariën en Annick Van Leemput 2 sterke beleidsvoerders uit het verleden binnen", klinkt het.   'Hun groot hart voor Vorselaar speelde voor beiden een belangrijke rol in hun beslissing.

Tjén: “Ik erken zeker de positieve realisaties van het huidige bestuur in het verleden. De laatste legislatuur lijkt mij er echter één teveel. Vorselaar verdient beter! Ik zie mijn dorp te graag om zomaar langs de kant te blijven staan. In het mooie project dat Koester 2290 klaar heeft voor Vorselaar, kan ik mezelf helemaal terugvinden. Vorselaar moet zijn eigen karakter kunnen behouden, met respect voor de ieders mening en het algemeen belang. Ik wil mee mijn schouders zetten onder een bestuur dat eerst de kerntaken van een kleine landelijke gemeente wil uitvoeren, eerder dan populistisch te willen scoren.”

Annick: “Al heel jong kreeg ik de kans om als schepen mee aan het roer van onze gemeente te staan. Later leerde ik als gemeentesecretaris van een gemeente in de buurt het beleid langs een andere kant kennen. Ik leerde dat de wisselwerking tussen bestuur en personeel nergens zo sterk is als op lokaal vlak. Samen kunnen ze wonderen verrichten.

Ik wil deze waardevolle ervaringen inzetten om van Vorselaar een nog aangenamere plek te maken. Bij de nieuwe partij Koester 2290 merk ik dat men met veel enthousiasme, gedrevenheid en bovenal met een frisse blik naar onze gemeente kijkt. Ik wil gaan voor een realistisch beleid met klemtonen op inspraak en communicatie. Ook een verstandig financieel beleid, dat het mogelijk moet maken dat onze gemeente zo lang mogelijk zelfstandig blijft en zijn eigenheid mag behouden. Even afstand nemen bracht nieuwe ideeën en veel energie om mij opnieuw in te zetten voor Vorselaar.”

Foto rr : lijsttrekker Simon Dens: ‘Met Tjén en Annick verwelkomen we 2 sterke en ervaren kandidaten bij Koester 2290. De verruiming van onze lijst voor Vorselaar zet zich verder door.’

Koester 2290

Deel dit artikel