Kempense senioren willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, óók wanneer ze zorg nodig hebben. Om hen hierin te ondersteunen, sloegen één jaar geleden de eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers van SEL Kempen en Welzijnszorg Kempen, de zorgproeftuin LiCalab, wetenschappers van Vonk3 (Thomas More), lokale besturen én een vertegenwoordiging van de senioren de handen in mekaar om een ouderen(zorg)netwerk in de Kempen uit te bouwen.

Vanuit dit samenwerkingsmodel tracht KON-tact onze samenleving beter toegankelijk te maken/houden voor thuiswonende (zorgbehoevende) ouderen.

"Inmiddels zet KON-tact stappen om mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners te ondersteunen om de zorg bij zorgbehoevenden thuis beter te kunnen dragen en het netwerk rond de zorgbehoevende te versterken via het creëren van zorgzame buurten.

Ook zoekt KON-tact uit welke (technologische) ondersteuning er in bestaande woningen van senioren mogelijk is. Daarnaast bestuderen onderzoekers wat de impact is van het huidige zorgaanbod op het zorggebruik in 27 Kempense gemeenten", zegt Roger Lemmens, coördinator van KON-tact.

Op 3 maart kwamen een 40-tal KON-tactleden samen om terug te blikken op één jaar werking en vooruit te blikken naar de toekomst.


Gastspreker Mevr. Bernadette Van den Heuvel, raadgever kabinet van minister Jo Vandeurzen feliciteerde KON-tact met de innovatieve vertaling van de overheidsdoelstellingen rond ouderenzorg: "werking vóór én dóór senioren, aangepaste woningen en zorg op maat zijn basiselementen die er voor zorgen dat senioren met een zorgbehoefte niet onmiddellijk naar woonzorgcentra moeten verhuizen - eens te meer omdat de overheidsprogrammatie voor woonzorgcentra voorlopig is stopgezet". Tegelijkertijd gaf zij nog enkele belangrijke uitdagingen mee voor het KON-tact netwerk.

Aansluitend werd dit feestelijk gevierd.
Het is nu aan de orde om concrete projecten te gaan opstarten en ondersteunen. Wordt zeker vervolgd!