Koningsdag is in België een feest ter ere van de koning, dat jaarlijks op 15 november wordt gevierd.  Vanmorgen  kwamen de Vaderlandslievende verenigingen, burgers, en militairen van het 29Bn Logistiek uit Grobbendonk samen in de Sint-Waldetrudiskerk voor het traditionele Te Deum.

Koningsdag in Herentals verliep echter in mineur. De eerste rij stoelen, waar normaal een afvaardiging van het stadsbestuur plaatsneemt, bleef onbezet.  Als de gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld op 18 november nog hadden plaatsgevonden, was iedere zitplaats door de 'politiek' zeker ingenomen...

Na het Te Deum ging het gezelschap naar 'De Smisse' het Oud-Scouts lokaal aan de Vest.

Marcel Danneels, voorzitter van de Oud-Scouts Brigands : 'Ik kon er omwille van gezondheidsredenen niet bij zijn op 11 november Wapenstilstand. Ik dank onze sympathieke schenker Gustaaf Govaerts voor het knap kunstwerk. De Brigands gaan dit uniek glasraam een heel mooi plaatsje geven in De Smisse.' 

Sinds 2001 nodigt het federaal Parlement van België op 15 november de belangrijkste vertegenwoordigers van het verenigingsleven uit voor een huldebetoon aan de koning, in aanwezigheid van leden van de Koninklijke Familie en van hoogwaardigheidsbekleders. Federale ministeries zijn op deze dag gesloten.

Johan Temmerman/ Nnieuws.