Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koningsdag : Te Deum in St.-Waldetrudiskerk, NSB-bode Fons krijgt fijne hulde in De Smisse

Koningsdag

Koningsdag is in België een feest ter ere van de koning, dat jaarlijks op 15 november wordt gevierd. Vanmorgen kwamen de Vaderlandslievende verenigingen, burgers, enkele lokale politici, een delegatie van politie Neteland en militairen van het 29Bn Logistiek Grobbendonk samen in de Sint-Waldetrudiskerk Herentals voor het traditionele Te Deum.

Na het Te Deum ging het gezelschap naar 'De Smisse', het Oud-Scouts-lokaal aan de Vest voor een gezellig NSB-samenzijn.

Jos Heyns legde er bloemen neer als hulde voor de politieke gevangenen. Het Vaderlands Volkslied weerklonk en er werd een toast op de Koning uitgebracht. Een geëmotioneerde NSB-bode Alfons Gastmans kreeg nog een cheque van Handelshart als waardering voor z'n jaren trouwe dienst.

Sinds 2001 nodigt het federaal Parlement van België op 15 november de belangrijkste vertegenwoordigers van het verenigingsleven uit voor een huldebetoon aan de koning, in aanwezigheid van leden van de Koninklijke Familie en van hoogwaardigheidsbekleders. Federale ministeries zijn op deze dag gesloten.  Foto's & red.  Johan Temmerman/NNieuws.

Koningsdag

Deel dit artikel