In 2021 stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 66 woninginbraken vast. Daarnaast registreerden we ook 32 pogingen tot inbraak.

'Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een daling van acht procent ten opzichte van 2020', zegt Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel – Laakdal – Meerhout.

'Sinds 2002 is dit het laagste aantal inbraken. Het aantal inbraken is gedaald in Geel en Laakdal. De grootste procentuele daling ten opzichte van 2020 was er in Laakdal.

Per 1 000 huishoudens werden er in de zone drie gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. Bij bijna alle woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.'

Minder inbraken

'Vorig jaar stelde de politiezone 66 inbraken vast en ook nog eens 32 pogingen tot inbraak. In 2020 lag dit aantal hoger met in totaal 106 inbraken en pogingen. Dit is een daling van acht procent.

In Laakdal zijn de inbraken meer dan gehalveerd (55 procent).

In Geel registreerden we twee inbraken minder (drie procent) dan in 2020.

In Meerhout registreerden we veertien inbraken, dit zijn er vier meer dan het jaar ervoor.

In 2020 zagen we duidelijk dat de corona-maatregelen een positieve invloed hadden op de inbraakcijfers. Ook de eerste vier maanden van 2021 waren er nog strenge coronamaatregelen (zoals de nachtklok). In deze maanden werden er heel weinig inbraken geregistreerd.

Stabiel slaagpercentage

In één derde van de gevallen bleef het bij een poging. In twee op de drie gevallen raakten de inbrekers dus binnen. Het slaagpercentage voor de politiezone lag drie procent lager dan in 2020.

Ook in 2021 waren er sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten. In Geel was het slaagpercentage het hoogste (71 procent), in Laakdal het laagste (44 procent).

Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning (afgelegen, ...), de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders, de aangiftebereidheid bij een inbraakpoging, ...

Meeste inbraken in december

Het aantal inbraken schommelde tussen twee en zeventien (pogingen tot) inbraken per maand.

In de maanden juli, november en december waren de meeste inbraken. In de maanden juli en november waren er telkens vijftien (pogingen tot) inbraken, in de maand december waren dit er zeventien. In de overige maanden schommelde het aantal inbraken tussen de twee en acht per maand.

Inbraken overdag en op weekdagen

De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Twee derde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 20 uur, met een piek tussen 10 en 12 uur en 18 en 20 uur. 78 procent van de inbraken werd tijdens de week gepleegd. In de week blijkt donderdag een 'populaire' dag voor inbrekers.

Buit?

De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen), cash geld en multimedia (laptop, tablet, ...) buit.

Horen, zien en melden

'Onze inwoners zijn de oren en ogen van de politie. Zie of hoor je iets verdachts, wacht dan niet en meld dit onmiddellijk aan de politie via 112.

Als politie beoordelen we elke melding en sturen, wanneer nodig, zo snel mogelijk een politieploeg ter plaatse.

Ook als een politieploeg ter plaatse niet nodig blijkt, is elke melding nuttig omdat deze waardevolle informatie kan bevatten die later als mogelijk puzzelstuk kan dienen bij het oplossen van criminele feiten. Zo hebben we in het verleden al meerdere zaken opgelost.

Veiligheid is een gedeelde zorg! Samenwerken aan het voorkomen van inbraken loont!'  Foto pol/N.