'In 2020 stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 74 woninginbraken vast', weet Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

'Daarnaast registreerden we ook 32 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een daling van bijna 30 procent ten opzichte van 2019. Sinds 2002 is dit het laagste aantal inbraken. Het aantal inbraken is gedaald in zowel Geel, Laakdal als Meerhout.

De grootste procentuele daling ten opzichte van 2019 was er in Meerhout. Per 1 000 huishoudens werden er in de zone vier gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. In bijna alle woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.'

Minder inbraken

'Vorig jaar stelde de politiezone 74 inbraken vast en ook nog eens 32 pogingen tot inbraak. In 2019 lag dit aantal hoger met in totaal 149 inbraken en pogingen. Dit is een daling van 30 procent.

In Meerhout zijn de inbraken meer dan gehalveerd (58 procent). Ook in Laakdal zien we bijna een halvering van het aantal inbraken (46 procent). In Geel registreerden we vijftien inbraken minder (16 procent) dan in 2019.'

Stabiel zonaal slaagpercentage

'In bijna een derde van de gevallen bleef het bij een poging. In twee op de drie gevallen raakten de inbrekers dus binnen. Het slaagpercentage voor de politiezone lag drie procent lager dan in 2019.

Ook in 2020 waren er sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten. In Meerhout was het slaagpercentage het hoogste (90 procent), in Geel het laagste (65 procent).

Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning (afgelegen, ...), de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders, de aangiftebereidheid van de pogingen, ... '

Positief effect corona-maatregelen

'De corona-maatregelen hebben een positief effect op het aantal woninginbraken. Dit stellen we ook vast in de zone.

Dit blijkt ook duidelijk als we het aantal inbraken per maand bekijken. We zien een duidelijke piek in januari en februari en een (lichte) verhoging van het aantal inbraken in juni, juli en augustus.

Dit zijn de maanden zonder of met beperktere corona-maatregelen. In de overige maanden schommelde het aantal inbraken tussen de drie en de acht inbraken per maand.'

Inbraken overdag en op weekdagen

De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Twee derde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 20 uur, met een piek tussen 10 en 12 uur. 73 procent van de inbraken werd tijdens de week gepleegd. In de week blijken donderdag en vrijdag 'populaire' dagen voor inbrekers.

Buit?

De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen), cash geld en multimedia (laptop, tablet, ...) buit.

Horen, zien en melden

Onze inwoners zijn de oren en ogen van de politie. Zie of hoor je iets verdachts, wacht dan niet en meld dit onmiddellijk aan de politie via 112 of via het nummer 014 56 47 00 van de politiezone.

Als politie beoordelen we elke melding en sturen, wanneer nodig, zo snel mogelijk een politieploeg ter plaatse. Ook als een politieploeg ter plaatse niet nodig blijkt, is elke melding nuttig omdat deze waardevolle informatie kan bevatten die later als mogelijk puzzelstuk kan dienen bij het oplossen van criminele feiten. Zo hebben we in het verleden al meerdere zaken opgelost.

Veiligheid is een gedeelde zorg.  Samenwerken aan het voorkomen van inbraken loont.