Vrijdagavond mocht korpschef Luc Smeyers in hotel Aldhem tijdens de nieuwjaarsreceptie de update van het verbeterplan aankondigen rond de werking van de politiezone. Eén van de voornaamste zaken die direct voor de burgers merkbaar zijn, is dat het commissariaat op de Molenvest in Herentals 's nachts tussen 21u en 7u  gesloten is voor permanentie.

De vrijgekomen politieuren worden gebruikt voor meer gerichte acties. De politie blijft vanzelfsprekend tussen 21u en 7u wel bereikbaar voor noodoproepen en interventies langs 101.

Korpschef Luc Smeyers kan prima cijfers voorleggen op het vlak van inbraakpreventie : 'Door het massaal inzetten van middelen o.a. met de BIN's en de ANPR-camera's is het aantal woninginbraken met 17% gedaald.

Bij meer controles op drugs werden er in 2016 zelfs een derde meer drugsdealers opgepakt. Ook het aantal diefstallen van auto's daalde in 2016 met 1/3. Meer controles en de inzet van ANPR-camera's doen de misdaadcijfers dalen.

Het rechercheteam en het team Jeugd en Gezin van de politie worden versterkt.  Het team criminaliteit en overlast moet andere vormen van kleine criminaliteit verder reduceren.  

Ik wil alle medewerkers feliciteren voor de extra inspanningen die zij leveren om de bevolking te beschermen tegen het terrorisme en het radicalisme. De aanslagen op 22 maart in Zaventem en Brussel schokten ieder van ons. De strijd tegen terreur is nog lang niet gestreden. Als politie moeten wij ertoe bijdragen dat, zelfs bij terreurdreiging, de samenleving blijft functioneren.

Ik wil tot slot ook stilstaan bij het aangekondigde afscheid van burgemeesters Jan Peeters en Roger Gabriëls. Burgemeester Peeters is al sinds de politiehervorming voorzitter van het politiecollege en de politieraad. Met hem zal ook het laatste lid van het oorspronkelijke politiecollege verdwijnen.

Net voor Kerstmis ontving ik de Koninklijke tijding van mijn mandaatverlenging.  Ik ben heel trots om korpschef van deze mooie politiezone te zijn en dat geeft een mens vleugels. Vleugels om verder met optimisme aan de slag te gaan. Durven dromen en samen nieuwe dingen willen realiseren. Focussen op de mogelijkheden en de bright side of life,' besluit Korpschef Luc Smeyers.

Nut van ANPR-camera's 

Eric Van Meensel, burgemeester van Grobbendonk :  'Als burgemeester moet ik heel nederig het hoofd buigen voor het gehele politiekorps van onze zone Neteland en u bedanken voor het fantastische werk dat u in 2016 dagdagelijks op het terrein hebt gepresteerd.  

Mijn welgemeende dank en appreciatie dan ook aan het volledige korps van de zone.

2016 is ook het jaar waarin de ANPR-camera's – voor diegenen die technologisch minder mee zijn : dit zijn de camera's met software voor automatische nummerplaatherkenning – hun volledige rendement hebben beginnen op te leveren. Onze politiezone was hierin van in het begin mee één van de voortrekkers. Deze camera's bewijzen niet enkel hun nut om snelheidsovertredingen vast te stellen, door een efficiënt gebruik van de informatie die deze camera's voorbrengen, zijn er bv. al een aantal misdrijven opgelost en dievenbendes ontmanteld wiens werkingsgebied zich over meerdere regio's uitstrekte.

In 2016 werd in onze politiezone ook een extra boost gegeven om de bevolking te sensibiliseren om geen vuurwerk meer af te steken met oudjaar. Ik herinner mij nog al te goed dat ons politieraadslid Guy Verellen tijdens de eerste politieraad van 2016 al aandacht heeft gevraagd voor dit punt. Alle burgemeesters en gemeentebesturen van de zone hebben zich volmondig achter dit initiatief geschaard dat ook vanuit de politiezone werd ondersteund. En ook in 2017 zal dit initiatief de nodige steun krijgen,' besluit Eric Van Meensel.