'In 2019 stelden we in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 171 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast, het op één na laagste cijfer ooit', zegt Dirk Van Aerschot, korpschef. 'In 2016 deden we beter met 160 ongevallen.

De dalende trend van de laatste jaren zet zich, na een pauze in 2017, verder. Het aantal slachtoffers daalde in 2019 met zeven procent.

Jammer genoeg gebeurden er vijf dodelijke ongevallen, waarvan drie met kwetsbare weggebruikers.'

Ernst ongeval

'Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde met negen procent ten opzichte van 2018. Belangrijker nog dan deze afname is ook de daling van het aantal slachtoffers met zeven procent.

Bij de zwaargewonden stellen we een stijging vast: in 2018 raakten 21 personen zwaargewond bij een verkeersongeval, in 2019 waren dit er vijf meer. Vijf mensen overleden bij een verkeersongeval in de zone, drie in Geel en twee in Laakdal.'

Kwetsbare weggebruikers

'43 procent van de verkeersslachtoffers in 2019 waren kwetsbare weggebruikers. 83 personen van deze groep werden lichtgewond, zestien slachtoffers werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en een voetganger en twee fietsers overleefden een ongeval niet.

De grootste groep kwetsbare verkeersslachtoffers waren fietsers (70 procent).

De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders. Meer dan een derde van hen werd zwaargewond. Bij voetgangers was dit één op de vijf. Eén op de acht (brom)fietsers werd zwaargewond. De kwetsbare weggebruikers blijven de komende jaren extra aandacht vragen.

Rijden onder invloed

'16 verkeersongevallen met gewonden werden veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas gekeken had. De overgrote meerderheid (75 procent) van deze bestuurders die onder invloed reed, waren mannen.

81 procent van deze bestuurders onder invloed was tussen de 20 en 50 jaar. De leeftijdsgroep '36 jaar – 40 jaar' is goed voor 36 procent, gevolgd door de jongeren (20 – 25 jaar) met 19 procent.'

Snelheid, alcohol en andere verkeerinbreuken

'In 2019 stelden we 33 319 verkeersinbreuken vast. Dit is twee procent minder dan in 2018. Het overgrote deel - 82 procent - van de inbreuken zijn snelheidsovertredingen.

We controleerden met de onbemande camera bijna 186 000 voertuigen. 11 procent hiervan reed sneller dan toegelaten. Ruim 8 000 bestuurders reden te hard op een trajectcontrole.

Ruim 17 000 bestuurders mochten een ademtest afleggen. Anderhalve procent van hen had teveel gedronken om een voertuig te besturen. 92 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Het overtredingspercentage verschilt naargelang het tijdstip van controle (WODCA en niet-WODCA-uren).

Tijdens de BOB-campagne ligt het overtredingspercentage lager. 56 bestuurders waren onder invloed van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

796 personen kregen een boete omdat ze al rijdend aan het gsm-en waren. Voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel en/of foutief gebruik van een kinderzitje, stelden we 193 onmiddellijke inningen op.'

Controles blijven nodig

'Snelheid, drugs en alcohol en afleiding tijdens het rijden blijven nationaal de zogenoemde grote 'killers' in het verkeer. De politiezone zal haar veelvuldige controles onverminderd verderzetten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert verder in meer trajectcontroles. De politiezone neemt ook deel aan een project, samen met diverse partners in veiligheid, om het aandeel van de slachtoffers bij de fietsers op termijn te verminderen', besluit Dirk Van Aerschot, korpschef. (pp)