kOsh organiseerde maandagavond in haar Campus Burchtstraat een boeiende projectavond voor zo'n 160 directieleden, leerkrachten en zorgleerkrachten van het 5e en 6e leerjaar uit de bredere regio Neteland.

Coördinerend directeur SecO Patrick Heremans : 'Vanavond ontmoette kOsh secundair de basisscholen uit de bredere regio Neteland.  Tof dat we zoveel collega's mochten begroeten.  De belangrijkste toekomstgerichte thema's die we aansneden waren :

STEM: Via een projectmatige aanpak worden wetenschappen, wiskunde en techniek geïntegreerd. Leerlingen worden vanuit onderzoeksvragen en uitdagende probleemsituaties geprikkeld om op zoek te gaan naar oplossingen. STEM is probleemoplossend en (begeleid) zelfstandig werken.

Bouwproject: Bouwen aan een eerstegraadsschool voor de toekomst; thuis in alle richtingen. Hoe vertalen we pedagogische wensen in een schoolgebouw en worden stenen een scholengemeenschap?

Taalscreening in het secundair onderwijs: Alle leerlingen screenen om hun taalniveau te bepalen, niet alleen omdat het decretaal moet maar ook om alle leerlingen de kans te geven om de taalvaardigheid te verhogen binnen alle vakken. Hoe pakken we dit aan?

Kieswijzer. Het project voor de leerlingen van het 6e leerjaar laat hen proeven van de veelheid aan studierichtingen die het kOsh secundair onderwijs aanbiedt. Hoe werken wij en vanuit welke visie ?'.

kOsh-OPENWERVENDAG Campus Ieperstraat

Noteer nu al in je agenda.  Op zondag 22 mei van 10 tot 17u volgt de niet te missen exclusieve OPENWERVENDAG in Campus Ieperstraat-Lierseweg. De bouwwerken lopen trouwens perfect volgens schema.  Later meer.