kOsh campus Scheppersstraat neemt het woord bij de daad, zeker ook als het om ontwikkelingssamenwerking gaat. Zaterdagavond stelden de leerlingen en leerkrachten hun Senegalproject in het dorpje Sinthiou M'badane voor : een tuinbouwproject realiseren met irrigatie met de principes van de permacultuur.

Paul Van de Vel projectleider : 'Als secundaire school zijn we door de vzw 'Gardens of Life' en de vzw 'Projecten voor Afrika' uitverkozen om een groep van 10 studenten en 2 leerkrachten te laten proeven van 'het leven zoals het is' in het Zuiden. Ondergedompeld worden in een realiteit die totaal verschillend is van de onze.

Tijdens de krokusvakantie 2016 willen we ze laten ervaren hoe hun leeftijdsgenoten in Senegal hun toekomst in handen nemen. Het doel is het realiseren van een moestuin met bio groenten zodat gezinnen hun eigen groenten kunnen kweken wat kan leiden tot meer variatie in eetgewoontes en dus een betere gezondheid.

We gaan uiteraard niet enkel om te werken, we willen de omgeving verkennen en graag plaatsen bezoeken waar men op een gezonde manier met ontwikkelingssamenwerking bezig is. Ontdekken hoe Senegalese jongeren via onderwijs en vorming betere toekomstperspectieven krijgen.

Deze inleefreis mag natuurlijk geen éénrichtingsverkeer zijn. Een inleefreis moet leiden tot een beter begrip van elkaars leefwereld en maatschappij. Tot wederzijdse waardering en verrijking. Wij leren van de jongeren ginds, zij leren ook van ons en zijn benieuwd naar hoe wij hier leven en bepaalde problemen aanpakken.

Deelnemen vraagt van onze leerlingen een serieus engagement. We bereiden de reis zeer goed voor, organiseren voorstellingen en willen de hele school betrekken bij deze activiteiten. Daarnaast zorgen we voor een uitgebreide nawerking achteraf.

De indrukken en ervaringen van onze leerlingen willen we verwerken in de vastencampagne van Broederlijk Delendie we elk jaar organiseren op school en binnen de scholengemeenschap kOsh. Daarnaast willen we ook Herentals informeren tijdens een aantal toonmomenten voor alle inwoners.

We zoeken sponsors om in Senegal materiaal aan te kopen dat we in ons tuinbouwproject willen gebruiken. Onze partner in Sinthiou M'badane (dorpje op 25 km van Mbour) zal voor dit materiaal zorgen. Voor meer info neem je best per mail contact op :  paulvandevel@hotmail.com.

Op vrijdag 15 januari organiseren we op Kosh campus Scheppersstraat een 'familiequiz' om de onkosten enigszins te beperken', besluit Paul Van de Vel.    

Op de groepsfoto : De voornamen van links naar rechts : Dries (leraar mechanica), Ivo (VZW 'Projecten voor Afrika'), Els (leraar nederlands/godsdienst), Jordy, Lotte, Robin, Hanne, Dries, Frederik, Jana, Jari, Koen (VZW 'Gardens of Life') en David.

Marcel Nelis / NNieuws / op de Google map zie je hoofdstad Dakar.