Bij het einde van de succesvolle KOsh-Opendeurdag mochten vzw De Dorpel en De Fakkel ieder een cheque van €1.500 uit handen van coördinerend directeur Patrick Heremans in ontvangst nemen.

Ook dit jaar zette scholengemeenschap KOsh zich tijdens de Warmste Week in voor goede doelen. Zowel binnen het basisonderwijs als het secundair onderwijs werden er tal van initiatieven genomen om geld in te zamelen.

Deze activiteiten brachten €3.000 op. Dat bedrag gaat integraal naar de sociale werking van De Dorpel en De Fakkel.

KOsh vindt het immers belangrijk om elk jaar opnieuw een maatschappelijk relevant doel te ondersteunen. Vorig jaar werd er zo steun gegeven aan het project 'To walk again'.