De Herentalse scholengroep kOsh organiseerde maandagavond een projectavond voor directies en leerkrachten van de 3e graad van de basisscholen. De visie op zorg werd er belicht.
Patrick Heremans, coördinerend directeur van het secundair onderwijs kOsh, verwelkomde de leerkrachten en directeuren in campus Burchtstraat met een opsomming van de vele nieuwigheden in het secundair.

'Sinds 1 september 2014 loopt de hele eerste graad hier school', weet hij. 'Nu worden alle stappen gezet om de 2e en 3e graad te verzamelen in campus Collegestraat en St.-Jansstraat. In de St-Jansstraat openden we al een splinternieuw en succesvol schoonheids- en kapsalon.

Bovendien zijn de werken opgestart van de nieuwe eerstegraadschool aan de Lierseweg (nvdr. het vroegere Binnenhof), die in de loop van het schooljaar 2016-2017 open gaat voor 1.000 leerlingen.'


Na deze introductie werden de aanwezigen ingeleid in het zorgbeleid van de 1e graad van het secundair. Om de toestroom naar het buitengewoon onderwijs mee te stoppen, wil kOsh een school zijn met een heel brede basiszorg. 'De 28 procent zorgleerlingen die inschrijven met een attest, moeten volwaardige deelnemers worden aan ons onderwijs', onderstreept Patrick Heremans.

"En dit zonder de lat te verlagen. Dat kan alleen met speciale zorg in de héle school, waarbij de leerkracht meer een coach is dan een scheidsrechter.'

Kieswijzer

Ten slotte werden de leerkrachten en directeuren voorbereid op het evenement Kieswijzer, dat hun laatstejaars laat kennis maken met alle richtingen van de 1e graad secundair. Kieswijzer heeft plaats op 29 en 30 januari, en 2 en 3 februari, eveneens in campus Burchtstraat.

Op de foto's : leerkrachten en directeuren luisteren aandachtig naar de krachtlijnen van het nieuwe zorgbeleid.       Van the Man / foto's  NNieuws.