Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kredietkaarten : De Bleeker vraagt duidelijkere communicatie over kredietkaarten bij winkelketens

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker vraagt aan winkelketens die werken met specifieke kredietkaarten om duidelijker te communiceren over de voorwaarden van zo’n kaart, in het bijzonder over de gevolgen van wanbetaling.

Ze pleit ervoor dat de Nationale Bank het aantal wanbetalingen bij deze en andere kredietkaarten goed blijft op volgen, zeker in de huidige moeilijke tijden. 

Uit het radioprogramma ‘De Inspecteur’ op Radio 2 bleek dinsdag dat heel wat consumenten bij het intekenen op een aantrekkelijke kredietkaart die aangeboden worden via grote winkelketens niet altijd alle voorwaarden kennen. Enerzijds worden consumenten die op deze kaarten intekenen vaak meermaals aangeschreven om extra grote uitgaven op krediet te doen. Wanneer dat krediet wordt gebruikt in winkels van de keten, dan is dat vaak aan zeer voordelige debetrentes, soms zelfs tot 0%. Zo lijkt het dat, voor sommige producten althans, geld lenen helemaal gratis is. 

Anderzijds zijn er grote kosten verbonden aan het niet tijdig afbetalen van de schuld. Vaak wordt daar in de marketing van de kredietkaart veel minder aandacht aan besteed. De kosten van wanbetaling zijn wettelijk geregeld. Zo mogen kredietgevers verwijlinteresten en schadevergoedingen in rekening brengen wanneer de kredietnemer niet op tijd terugbetaalt.

Bij kredietkaarten bent je verplicht om na een bepaalde tijd terug op nul te staan. Als dat niet het geval is, wordt het nog terug te betalen bedrag opeisbaar. In dat geval kan er bij wanbetaling een schadevergoeding gevraagd worden. In dat geval spreken we over zeer andere bedragen dan de voordelige debetrentes.  Consumenten die zich daar niet bewust van waren, dreigen bij wanbetaling dus aardig wat schulden op hun nek te halen. 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker onderschrijft de waarschuwing die De Inspecteur deze ochtend meegaf voor dergelijke kredietkaarten. Hoewel die lijken te beantwoorden aan de wettelijke voorwaarden (dit soort kredieten worden namelijk aan strenge controles onderworpen), zijn ze niet zonder risico.

Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, zoals deze die uit de getuigenissen bleken, zijn dat vaak ook. De Bleeker vraagt daarom aan winkelketens die met dergelijke kaarten werken om beter te communiceren rond de voorwaarden ervan, zeker met betrekking tot de kosten bij wanbetaling. Die risico’s zijn volgens haar onvoldoende gekend bij het intekenen op zo’n kaart en dat moet beter. 

Over het algemeen zit het aantal wanbetalingen bij kredietverstrekkingen de laatste jaren in dalende lijn. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Bank jaarlijks publiceren. Doordat de hoge energieprijzen en inflatie sterk inhakken op de koopkracht van de burgers, vindt staatssecretaris De Bleeker het belangrijk dat de evolutie van wanbetalingen van dichtbij wordt opgevolgd. De Bleeker pleit er dan ook voor dat de Nationale Bank dit goed blijft opvolgen. 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker: Er is op zich niets mis met kredietkaarten. Maar ze mogen ook niet voorgesteld worden als gratis geld. Het is een bedenkelijke praktijk om consumenten in de huidige moeilijke tijden te verleiden tot aankopen op krediet met voordelige debetrentes, zonder het te hebben over wat er gebeurt wanneer je niet kan terugbetalen. Winkeliers die dit soort kredietkaarten aanbieden, moeten aan consumenten duidelijk maken welke risico’s ze lopen voor ze op zo’n aanbod intekenen. Ik volg dit op en zal, indien er aanwijzingen zijn van concrete inbreuken, gerichte controles vorderen. 

Deel dit artikel