Krijgt Heist toch een nieuw gemeentehuis? Dat zou kunnen, want het lokaal bestuur wil de haalbaarheid nagaan van een administratief centrum vlakbij de plaats waar nu het OCMW-gebouw staat.

In het nieuwe gebouw zouden heel wat diensten terecht kunnen. En dat is meteen de belangrijkste reden voor een verhuizing.

Nu zitten heel wat gemeentelijke diensten verspreid over het grondgebied van de gemeente. (pp)