Het gemeentebestuur Mol heeft een aantal principiële knopen doorgehakt voor de realisatie van het nieuwe overdekt zwembad. Zo start de zoektocht naar een private partner die het nieuwe zwembad niet alleen zal bouwen, maar ook ontwerpen, financieren én uitbaten. Om de zoektocht naar een geschikte partner in goede banen te leiden én een sterke overeenkomst af te sluiten, laat het gemeentebestuur zich begeleiden door adviesbureau Grontmij Belgium. Het nieuwe overdekte zwembad moet voor het eerst de deuren openen in het najaar van 2018.

Het bestaande overdekt zwembad werd gebouwd in de jaren '70. De technische installaties hebben stilaan hun beste tijd achter de rug. Het gebouw dateert bovendien nog uit een tijd dat energiezuinigheid niet op de agenda stond.

Het huidige zwembad verslindt bijgevolg bijzonder veel energie.

Aangezien het overdekt zwembad van groot belang is voor de jaarlijks duizenden recreatieve zwemmers, de vele scholen in onze gemeente en de talrijke zwemclubs besloot het gemeentebestuur bij de opmaak van het strategisch beleidsplan om een nieuw overdekt zwembad te bouwen.

Met de aanstelling van Grontmij Belgium hebben we onlangs een deskundige partner onder de arm genomen die ons zal begeleiden bij een zogeheten DBFMO-formule.

DBFMO staat daarbij voor Design, Build, Finance, Maintenance en Operate. We zoeken dus een privépartner die in ruil voor een jaarlijkse gemeentelijke toelage het nieuwe zwembad mag ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten.

Krijtlijnen vastgelegd

Naast het aanstellen van een begeleidende partner heeft het gemeentebestuur een aantal inhoudelijke krijtlijnen voor het project uitgetekend. Zo weet de toekomstige privépartner op welk basisvoorwaarden hij intekent. We wensen dat het nieuwe zwembad wordt gebouwd op de locatie van de huidige gebouwen voor het openluchtzwembad.

Zo creëren we één gezamenlijke toegang voor het overdekt en het openlucht zwembad. Het openlucht zwembad blijft dus behouden, mogelijks wel in een gewijzigde vorm. We wensen ook één horecagebeuren voor zowel het overdekt als het openlucht gedeelte.

Wat wil het gemeentebestuur?

Het gemeentebestuur streeft naar een sober zwembad dat primair bedoeld is voor het schoolzwemmen, het recreatieve baantjeszwemmen en de zwemclubs. Het nieuwe overdekt zwembad moet volgens hun visie minimaal bestaan uit een klassiek wedstrijdbad van 25 meter met zes banen. Daarnaast wensen ze een doelgroepenbad met beweegbare bodem en een mogelijke schuinstand. Dit bad is bedoeld voor zwemlessen en duikinitiaties.

Tenslotte moet het zwembad een peuterbad bevatten. Voor de senioren, mindervaliden en mensen met bewegingstherapie vragen we een warme lagune met therapiebad. Voor het gemeentebestuur is het recreatieve karakter van ondergeschikt belang. De private partner kan uiteraard een paar recreatieve elementen, zoals een glijbaan, toevoegen.

Extra project op site?

De private partner die het overdekte zwembad zal bouwen, krijgt het bestaande overdekt zwembad ter beschikking. Ook hiervoor mag deze een toekomst uitstippelen. Dit varieert van een eenvoudige afbraak tot een afbraak met een nieuwe passende recreatieve functie. Deze functie kan de private partner zelf voorstellen, uitwerken en ontwikkelen.

Het gemeentebestuur stelt dit terrein via een langlopende erfpacht ter beschikking. Een renovatie en herbestemming van het bestaande gebouw behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Uiteraard blijven we inspraak behouden in de toekomstige bestemming.

Huidige zwembaden blijven open

Het nieuwe bad wordt op een andere plaats op site Den Uyt gebouwd. Hierdoor kan het bestaande bad maximaal open blijven tijdens de bouwwerken. Indien het niet anders kan, mag het overdekt zwembad maximaal zes maanden de deuren sluiten. Het openluchtzwembad wordt mogelijks één zomer gesloten, als het voor de veiligheid van de werf niet anders kan.

Timing?

Voor de opening van het nieuwe zwembad mikken we op het najaar van 2018. De eerste stap in de realisatie is het uitwerken van een gedetailleerd dossier en het zoeken naar de perfecte privépartner. Uiteraard worden hiervoor de nodige wettelijke procedures gevolgd. Foto : het huidige zwembad.