Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kris Gielen & Raf Stevens (W)Onderwijs kOsh : 'Deze hypermoderne vleugel geeft extra ruimte voor onze 720 leerlingen'

kOsh (W)Onderwijs
(W)Onderwijs (kOsh) heeft dinsdagavond met een feestelijke opening de nagelnieuwe vleugel in gebruik genomen. Deze 3e fase is het sluitstuk van een immense vernieuwing én uitbreiding.
 
'Onze basisschool barstte uit haar voegen en daarom was extra ruimte nodig. Het aantal leerlingen is al die jaren sterk gestegen', zegt Kris Gielen, die samen met Raf Stevens het directieteam van (W)Onderwijs vormt.
 
Bij de start van (W)Onderwijs werden 572 leerlingen geteld, 5 jaar later waren dat er al 625 en op dit ogenblik zijn er 720 leerlingen een stijging van 26 %, die les volgen in de gebouwen aan de Nonnenstraat.'
 

Hypermoderne nieuwbouw noodzakelijk : van 572 leerlingen naar 720 leerlingen op 5 jaar tijd

'De nieuwbouw is een sluitstuk van 3 fases aan renovaties die de kOsh-directie in 2011 had gepland. De schoolvleugel is een praktische nieuwbouw, met een aangepaste speelplaats die overgaat in het bestaande gedeelte.

Op het gelijkvloers bevinden zich een nieuwe turnzaal, polyvalente zaal en een lokaal dat multifunctioneel gebruikt kan worden als lokaal voor- en naschoolse opvang, als instapklas, als zorgklas en/of vergaderruimte.

Op de bovenverdieping zijn er 6 klaslokalen waarin 5 klaslokalen van de 3e graad gehuisvest zijn en 1 zorglokaal', vervolgt Raf Stevens.

De basisschool opende vanavond officieel de hypermoderne vleugel in aanwezigheid van directeur-generaal Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs.

 

Het kOsh-verhaal van (W)Onderwijs :

'In september 2011 mochten we de intrek nemen in onze nieuwe school, gelegen in de gebouwen aan de Nonnenstraat, in het centrum van Herentals, aan weerszijden van het Lantaarnpad', zegt adjunct-directeur Raf Stevens.  'Vele jaren eerder werd een bouwdossier ingediend en tegen september 2011 was een eerste fase gerealiseerd. En nu, vele jaren later, mogen we op dit moment getuige zijn van de realisatie en opening van onze nieuwste schoolvleugel.

Na de start van (W)Onderwijs bleek al snel dat onze school een grote aantrek genoot van Herentalse gezinnen die hun kinderen in wensten te schrijven in onze (W)Onderwijs, groeiende en bloeiende centrumschool van kOsh.

Om al die leerlingen een fijne studie-, werk- en schoolplek en een boeiende leef- en leeromgeving te geven diende dus een renovatie- en nieuwbouwfase ingepland te worden. De oudste bestaande schoolvleugel, grenzend aan de kloostergebouwen in de Nonnenstraat, zou een complete make-over krijgen. We zijn trots en verheugd dat we dit nieuwe project vandaag officieel kunnen openen.

Het toenemend leerlingenaantal maakte dat de nieuwe schoolvleugel meer en meer concreet werd vanaf 2014. De actualisatie van het dossier kreeg vorm en in 2016 geraakte Het oudste gedeelte werd afgebroken en de turnzaal werd volledig gestript. Dat allemaal om plaats te maken voor een fonkelnieuw schoolgebouw en mooi gerenoveerde turnzaal.

Omdat beelden meer zeggen dan woorden, neem ik u, aan de hand van een aantal foto’s, graag mee in de realisatie van dit bouwproject.

Het nodige archeologische onderzoek kon vervolgens plaatsvinden en in de loop van de maand mei ’21 werden we geconfronteerd met een bijzondere, beetje lugubere vondst. Een grafkuil met menselijke resten werd ontdekt, vermoedelijk uit de Late Middeleeuwen. Uiteindelijk zou deze vondst niet voor al te veel vertraging van de werkzaamheden zorgen

Eens de afbraakwerken en het archeologisch onderzoek achter de rug waren, konden de grondwerken van start gaan en zagen we de fundamenten voor de nieuwe schoolvleugel verrijzen.  Ondertussen waren we schooljaar 2021 – 2022 al gestart en verschenen de eerste muren.

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus werd naarstig doorgewerkt om ook de binnenkant in orde te krijgen. In september ’22 dienden de klassen van het 6e leerjaar en een extra 5e leerjaar immers hun intrek te kunnen nemen in de nieuwe lokalen.

Vandaag januari 2023, 22 maanden en tientallen wekelijkse werfvergaderingen later, pronkt onze nieuwe eigentijdse school als een baken in het centrum van Herentals en hebben onze kinderen hun intrek genomen in de nieuwe klassen.

De nieuwe schoolvleugel werd in nauw overleg tussen het bestuur, de school zelf en het architectenbureau ontwikkeld. En het resultaat mag er wezen: een hedendaagse en praktische nieuwbouw, met een aangepaste speelplaats die overgaat in het reeds bestaande gedeelte.

Met een nieuwe turnzaal en polyvalente zaal op het gelijkvloers. Op de begane grond bevindt zich eveneens een lokaal dat multifunctioneel gebruikt kan worden: als lokaal voor- en naschoolse opvang, als instapklas, als zorgklas en / of vergaderruimte. Op de bovenverdieping werden 6 klaslokalen gerealiseerd waarin 5 klaslokalen van de 3e graad gehuisvest zijn en 1 zorglokaal.

De nieuwe buitengevel werd voorzien van de kOsh en (W)Onderwijs-logo’s.   Week na week werden de vorderingen zichtbaar en ook besproken op de werfvergadering. We zijn alle participanten bijzonder dankbaar.

Dank aan Marc Peeters, Jurgen Reynders, Diede Van Aert en Bart Callaerts voor alle geleverde prestaties, bijstand en opvolging. Eveneens een woord van dank aan aannemer Patrick en Tom van Cauter voor de uitvoering van de werken. Dank ook aan de Raad van Bestuur van kOsh, zonder hun fiat en vertrouwen hadden we dit niet kunnen realiseren.

Dag in, dag uit zet ons (W)Onderwijze team zich in om al onze schoolgangers, van kleinste kleuter tot zesdeklasser, de nodige aandacht te geven om te kunnen leren, om ze te laten groeien en verder openbloeien. Hierin weten we ons o.a. gesteund door de ouders, de coördinerend directeur Herman Snoeys en de Raad van Bestuur.

'Onze zorg en bekommernis én onze stellige ambitie voor kwaliteitsvol onderwijs'

'Onze zorg en bekommernis én onze stellige ambitie, om de voorwaarden te creëren voor een goed en kwaliteitsvol onderwijs in Herentals. Te mogen en te kunnen beschikken over een infrastructuur die hiervoor de faciliteiten aanreikt, doet ons veel deugd. Het doet ons dan ook veel plezier vandaag deze nieuwe schoolvleugel plechtig te kunnen openen.'     Foto's Johan Temmerman/NNieuws/ red. Guy Verellen.

Nonnenstraat 14/16, Herentals, België

kOsh (W)Onderwijs

Deel dit artikel