In de eerste week van februari gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aanpassingen uitvoeren aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N19) met de Madestraat in Herselt. Het verkeer op de N19 zal hier geen hinder van ondervinden, maar de toegang tot de Madestraat blijft wel twee weken afgesloten. Er wordt lokaal een omleiding voorzien.

Vorig jaar werd het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Madestraat in Herselt gedurende 3,5 maanden grondig vernieuwd. Het kruispunt werd veiliger gemaakt voor de zachte weggebruiker en tegelijk werd ook de doorstroming voor het doorgaand verkeer verbeterd.

In de periode na de ingebruikname van het vernieuwde kruispunt ontving het agentschap meldingen dat vrachtwagens moeilijk kunnen afslaan naar de Madestraat, waardoor de bermen beschadigd raken.

Na onderzoek heeft AWV beslist om enkele aanpassingen aan het nieuwe kruispunt uit te voeren. Het middeneiland van de Madestraat wordt overrijdbaar gemaakt door de borduur te verlagen en de bochten worden verbreed door achter de kantstrook een strook in printbeton aan te leggen. Deze maatregelen moeten het voor vrachtverkeer makkelijker maken om de bocht naar de Madestraat te nemen.

Madestraat 2 weken afgesloten

De werken worden uitgevoerd in de eerste week van februari (01/02 t.e.m. 05/02). Het doorgaand verkeer op de Aarschotsesteenweg zal geen hinder van de werkzaamheden ondervinden, maar de toegang tot de Madestraat wordt wel afgesloten. Aangezien het beton voldoende tijd nodig heeft om te kunnen uitharden, zal de Madestraat twee weken afgesloten blijven tot 14 februari.

Gemotoriseerd verkeer komende van Houtvenne richting Aarschot volgt tijdens die periode een omleiding via de Liersesteenweg (N10). Verkeer op de Aarschotsesteenweg richting Ramsel neemt de volgende straat linksaf na de Madestraat.

Fietsers op de N19 van Herselt richting Aarschot moeten tijdens de eerste drie dagen de weg oversteken om de werfzone te passeren. Vanaf 4 februari kunnen de fietsers terug normaal rijden.