Op maandag 13 april 2015 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N10) met de Schollebeekstraat. Het kruispunt wordt volledig heraangelegd om de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger te maken. De werken zullen in totaal een half jaar duren, van 13 april tot midden oktober.

Herinrichting voor meer verkeersveiligheid
Het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N10) met de Schollebeekstraat staat bekend als een zwart punt. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het kruispunt met een aantal ingrepen veiliger en vlotter maken. Er komt een afslagstrook voor verkeer vanuit Lier dat links wil afslaan naar de Schollebeekstraat. De bestaande fietspaden worden heraangelegd als afgescheiden fietspaden, en er komt een oversteekplaats voor fietsers met in het midden een verkeerseiland. Ook ter hoogte van het tankstation komen er verkeerseilandjes. Tegelijkertijd krijgt het volledige kruispunt een nieuw wegdek.

Werken in fases voor minder hinder
Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. Bovendien wordt het zo georganiseerd dat doorgaand verkeer steeds mogelijk blijft.

Tijdens de eerste fase (13 april- eind mei) voert de aannemer verbredingswerken uit aan het kruispunt, zodat het verkeer in de volgende fases steeds langs de werf kan blijven rijden. De rijbaan van de Aarschotsesteenweg (N10) wordt tijdelijk breder gemaakt met 2 rijstroken en 2 fietspaden naast het huidige kruispunt.

Doorgaand verkeer mogelijk
De werfzone van fase 1 bevindt zich ten zuiden van de rijbaan. Doorgaand verkeer blijft mogelijk in beide richtingen, over twee versmalde rijstroken. Ook fietsers kunnen in beide richtingen passeren. Het huidige fietspad richting Lier blijft toegankelijk, richting Heist-op-den-Berg wordt een tijdelijk fietspad voorzien.

Vanaf half mei begint de aannemer met de eigenlijke herinrichting van het kruispunt. Doorgaand verkeer blijft dan mogelijk, maar voor lokaal verkeer geldt er een omleiding.

Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt vragen
Om de ongemakken voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, heeft Wegen en Verkeer Antwerpen een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Bewoners en ondernemers uit de buurt kunnen bij hem terecht met vragen over hun bereikbaarheid tijdens de werken. Via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477 477 476 (tijdens de kantooruren).

'© AWV'