Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kruispunt Liersesteenweg (N10) met Schrieksesteenweg Booischot wordt rotonde: start voorbereidende werken op maandag 26 februari

AWV

Op maandag 26 februari starten de voorbereidende werken voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt Liersesteenweg (N10) met de Schrieksesteenweg en Pijpelstraat in Booischot, Heist-op-den-Berg. De werken kaderen in het grotere project van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de heraanleg van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-berg, Putte en Berlaar.

Vanaf het kruispunt Raamstraat tot ongeveer honderd meter na de nieuwe rotonde komen brede, vrijliggende fietspaden. Tegelijk vernieuwen rioolbeheerders Pidpa en Aquafin de riolering.

“Om alle verkeersstromen gelijk te trekken op het kruispunt van de Schrieksesteenweg met de Pijpelstraat in Booischot, vormt AWV het kruispunt om tot een rotonde. Buiten de rotonde komen veilige fiets- en voetgangersoversteken en op de rotonde voorziet AWV een overrijdbaar middengedeelte voor uitzonderlijk vervoer. De volledige N10 wordt overal heringericht naar hetzelfde wegbeeld. Conflicterende afslagbewegingen worden zoveel mogelijk beperkt en er komen keerpunten aan de belangrijkste kruispunten”, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

 

Brede, vrijliggende fietspaden en toegankelijke bushaltes 

Net zoals bij de andere projecten op de N10 legt AWV vrijliggende fietspaden aan. De enkelrichtingsfietspaden zijn 2 meter breed en de dubbelrichtingsfietspaden 2,50 meter. Ter hoogte van het kruispunt Raamstraat met Moerstraat komt een fiets- en voetgangersoversteek met een middenberm. Buiten de nieuwe rotonde komen fiets- en voetgangersoversteken, zodat het kruisen veilig en in twee tijden kan gebeuren. Ook de bushaltes ‘Booischot Pijpelstraat’ worden vernieuwd op basis van de huidige normen voor toegankelijkheid van De Lijn. 

 

Verkeershinder tijdens voorbereidende werken

Vooraleer de riolerings- en wegenwerken kunnen starten, maakt de aannemer de werfzone bouwrijp. Die voorbereidende werken starten op maandag 26 februari. Het bouwrijp maken duurt een tweetal weken en brengt verkeershinder met zich mee. Gemotoriseerd verkeer passeert beurtelings op de N10 met verkeerslichten. De verkeerssituatie wijzigt om de twee tot drie dagen om een vlotte voortgang te verzekeren. Fietsers volgen een lokale omleiding via de achterliggende straten.

Als de voorbereidingen vlot verlopen, vernieuwen de nutsbedrijven aansluitend hun kabels en leidingen. Naar verwachting zijn die werken in het najaar van 2024 afgerond. Vervolgens starten de effectieve riolerings- en wegeniswerken. Die duren naar verwachting een zevental maanden. Verkeer richting Lier zal altijd kunnen passeren. Het verkeer richting Aarschot volgt een omleiding.

Weersgevoelige werken

De voorbereidende werken zijn weersgevoelig. Bij regenweer en/of koude temperaturen kan de huidige planning nog wijzigen. Actuele info over de werf is steeds te raadplegen via wegenenverkeer.be/heist-op-den-berg. Via deze link is ook meer info beschikbaar over de andere deelprojecten op de N10.  Foto AWV.

Schrieksesteenweg, Booischot, België

AWV

Deel dit artikel