Vanaf maandag 24 april wordt het kruispunt van de Provinciebaan (N15) met de Vennekensstraat in Hulshout heringericht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal er de rijweg en de fietspaden vernieuwen en een veilige oversteek aanleggen voor fietsers. De nutsmaatschappijen zullen gelijktijdig leidingen verleggen en vernieuwen. De werken zullen ongeveer 2,5 maanden duren, tot en met 7 juli 2017.

De Provinciebaan blijft tijdens de werken steeds open, maar ter hoogte van het kruispunt moet het verkeer afwisselend over één rijstrook.

Nieuw en veilig kruispunt

Aan het kruispunt van de Provinciebaan met de Vennekensstraat en de Linieweg in Hulshout worden er middeneilanden aangelegd met een oversteekplaats voor zwakke weggebruikers. Zo kunnen fietsers de rijweg voortaan op een veilige manier in twee keer oversteken en wordt de snelheid van het verkeer ter hoogte van het kruispunt verlaagd. Daarnaast zal AWV langs beide kanten van de weg de fietspaden vernieuwen en wordt ook het beton van de rijweg vernieuwd.
De nutsmaatschappijen zullen van de werken gebruik maken om leidingen te verleggen en lokaal te vernieuwen.

Werken in 2 fasen

De werken beginnen vanaf maandag 24 april aan de kant van de Linieweg. Deze eerste fase zal duren tot eind mei. Vanaf dan verschuiven de werken naar de kant van de Vennekensstraat. Tegen vrijdag 7 juli 2017 moet de herinrichting van het kruispunt volledig afgerond zijn.

Verkeer over één rijstrook

Tijdens de volledige duur van de werken zullen de Vennekensstraat en de Linieweg afgesloten zijn voor het verkeer. Verkeer van of naar de zijstraten kan lokaal omrijden. Verkeer vanuit Hulshout naar de Provinciebaan wordt omgeleid via Westmeerbeek.

De Provinciebaan blijft altijd open in beide richtingen, maar aan het kruispunt moet het verkeer beurtelings over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Voor fietsers zal er steeds een doorgang langs de werken voorzien worden zodat zij de Provinciebaan kunnen oversteken.