Het kruispunt van de Turnhoutse ring met de N19 zal vanaf volgend jaar een stuk veiliger worden. Het kruispunt krijgt niet alleen een nieuwe conflictvrije lichtenregeling maar zal ook grondig heringericht worden voor meer veiligheid. Omdat de werken op dit kruispunt relatief ingrijpend zullen zijn, zal de herinrichting wel wat meer tijd in beslag nemen.

Eerst moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden voordat de werken in 2020 van start kunnen gaan. De aanpak van het kruispunt past in het actieplan van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om alle kruispunten op de Turnhoutse ring systematisch veiliger te maken.

Nieuwe regeling

Het kruispunt van de Ring rond Turnhout (R13) met de Steenweg op Zevendonk (N19) is één van de zwartste kruispunten in Vlaanderen. Het is ook een zeer druk kruispunt waardoor het apart regelen van alle conflicten zonder een volledige stilstand te veroorzaken een grote uitdaging is.

Om tot een evenwichtige en efficiënte oplossing te komen is er het afgelopen jaar uitgebreid gestudeerd. Er zijn verkeerskundige analyses en verkeerssimulaties uitgevoerd die het effect van verschillende lichtenregelingen en kruispuntinrichtingen onderzocht hebben.

Op basis hiervan hebben AWV en de Stad Turnhout samen beslist het kruispunt volledig conflictvrij te regelen maar ook het aantal afslagstroken en de opstelruimte voor wagens uit te breiden.

Wat verandert er?

Het kruispunt vandaag telt heel wat conflictsituaties. Alle conflicten worden nu uit de regeling verwijderd. Een voorbeeld van zo'n conflict is de dubbele linksafbeweging op de ring (R13) die in conflict is met verkeer uit de tegengestelde richting en rechtdoor rijdende voetgangers en fietsers.

Dit zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Om die conflictvrije regelingen mogelijk te maken moet het kruispunt grondig worden aangepast. Er komt een extra rechtsafslagstrook op de N19 zodat er meer verkeer ineens deze beweging kan maken.

Daarnaast worden beide linksafslagstroken van de ring komende van het oosten maximaal verlengd. En tot slot komt er een lichtengeregelde doorsteek van de ring naar de Carrefour-site zodat het kruispunt niet meer gebruikt wordt om keerbewegingen te maken die hinderlijk en onveilig zijn.

Weloverwogen keuze voor veiligheid

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Turnhout trekken met de aanpak van het kruispunt resoluut de kaart van de veiligheid. Alle weggebruikers, maar in het bijzonder voetgangers en fietsers, zullen dit kruispunt veel veiliger kunnen passeren. Dit heeft echter ook een keerzijde.

Het apart regelen van alle verkeersstromen betekent ook dat de doorstroming minder vlot zal lopen. De beschikbare tijd in de lichtenregeling zal onder meerdere verkeersdeelnemers verdeeld worden.

Dit betekent dat automobilisten maar ook fietsers langer zullen moeten wachten voordat ze groen krijgen. Sommige verkeersstromen zullen bovendien ook korter groen krijgen. Wanneer men groen krijgt zal men wel steeds volledig ongehinderd en veel veiliger het kruispunt kunnen oversteken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal bij de invoering van de nieuwe regeling de verkeerssituatie wel nauw monitoren zodat snel bijgestuurd kan worden om doorstromingsproblemen te milderen. Het is echter niet mogelijk om langere wachttijden door de nieuwe regeling te vermijden.

Timing

Gezien de omvang van het project en de relatief ingrijpende aanpassingen aan het kruispunt zal er voor de aanpassing van dit kruispunt een omgevingsvergunning nodig zijn. De vergunning wordt nog dit jaar aangevraagd. In de loop van 2020 wil het agentschap starten met de werken.