Studenten met een masterdiploma kunnen vanaf volgend academiejaar een aangepaste lerarenopleiding volgen aan een aantal CVO's. Enkele centra voor volwassenenonderwijs zullen daarvoor samenwerken met de KU Leuven. Na CVO VIVO uit Kortrijk gaat nu ook het CVO Hoger Instituut der Kempen uit Geel hiervoor met de KU Leuven in zee.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen KU Leuven en CVO HIK, met de Thomas More hogeschool als bevoorrechte partner, is een eer-ste stap in een verdere nauwe samenwerking tussen de lerarenopleidingen uit de universiteit, de hogeschool en het centrum voor volwassenenonderwijs.

Lerarenopleiding²
Zowel de KU Leuven als de CVO's leiden leerkrachten op. De lerarenopleiding van de KU Leuven is enkel voor houders van een masterdiploma. Deze universitaire opleiding is sterk in de vakspecifieke en vakdidactische focus, en is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen.

De CVO's daarentegen zijn sterk in het opleiden van zij-instromers en het aanbieden van flexibele trajecten. Bovendien leiden de CVO's niet alleen masters op tot leraar. "Bachelors en cursisten zonder diploma hoger onderwijs volgen er samen met de houders van een masterdiploma momenteel nog dezelfde lerarenopleiding", licht Tony Bastijns, directeur van CVO HIK, toe.

Pilootproject KU Leuven – CVO HIK
In september 2016 wordt er in Geel gestart met een pilootproject, waarin de KU Leuven en CVO HIK een gezamenlijke lerarenopleiding aanbieden voor CVO-cursisten met een masterdiploma.

"Door de samenwerking worden de sterktes van de partners gebundeld", zegt professor Peter Lievens, voorzitter van de lerarenopleiding van de KU Leuven. "De houders van een masterdiploma zullen een universitaire lerarenopleiding kunnen volgen aan de KU Leuven en aan het CVO HIK in Geel. Zeer binnenkort willen we vergelijkbare akkoorden afsluiten met nog andere partners".

Aanbod op maat van de cursist
Voor de specifieke lerarenopleiding voor cursisten met een diploma secundair onderwijs of een bachelordiploma wordt een samenwerking tussen CVO HIK en Thomas More voor-opgesteld. "Ook wij kunnen elkaar in de toekomst versterken met een gedifferentieerd aanbod op maat van de cursist", stelt Machteld Verbruggen, algemeen directeur van Thomas More.

"De kennisdeling en ervaringsuitwisselingen hierover zijn al volop aan de gang binnen Track5, een samenwerkingsverband waarbinnen Thomas More en CVO HIK samenwerken aan een sterk hoger beroepsonderwijs."