Vandaag is officieel de eerste steen gelegd van SymBIOnt, een nieuw centrum voor insecten- en plantenonderzoek van KU Leuven in Geel. Dat gebeurde door Gerard Govers, vicerector voor de Groep Wetenschap en Technologie, en Bert Lauwers, decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen.

KU Leuven investeert 3,4 miljoen euro in het project in Geel.

KU Leuven Campus Geel is al enkele jaren één van de koplopers in het onderzoek naar het gebruik van insecten voor duurzame voeding, veevoeder en technische toepassingen.

Duurzaamheid speelt ook een centrale rol in het onderzoek naar planten, een ander speerpunt van Campus Geel. Om dit onderzoek op hoogstaand niveau te kunnen uitvoeren is er nood aan gespecialiseerde infrastructuur.

Nieuwe labo-infrastructuur voor onderzoek naar insecten en planten

In het nieuwe gebouw zal de kweek van verschillende insectensoorten, zoals meelwormen, vliegenlarven, krekels en sprinkhanen, onderzocht en geoptimaliseerd worden.

Deze insecten kunnen gekweekt worden op bruikbare reststromen van voedselverwerkende bedrijven en kunnen zo de ontbrekende schakel vormen in het voedselsysteem van een duurzame kringloopeconomie.

Er zal in de nieuwbouw ook onderzoek gebeuren naar de verwerking van insecten. Door gebruik van innovatieve technieken kunnen ze gedroogd en verwerkt worden tot poeders en pasta's.

Op die manier kunnen ze gebruikt worden in nieuwe voedingsmiddelen, veevoeders maar ook in chemische en farmaceutische toepassingen.

Een derde luik van het onderzoek richt zich tot de interactie van insecten met bacteriën, schimmels en planten. Hierbij wordt ook de link gelegd naar het plantonderzoek, een ander speerpunt van KU Leuven Campus Geel dat ook onderdak krijgt in de nieuwbouw.

Het plantonderzoek op Campus Geel spitst zich voornamelijk toe op de optimalisatie van teelmethodes en klimaatbeheersing.

Het richt zich onder andere op het kweken van planten met een verhoogde weerstand, het verminderen van chemische gewasbescherming en de reductie van het gebruik van water en meststoffen tijdens de kweek zonder productieverlies.

SymBIOnt: een voorbeeld van samenwerking

"De nieuwbouw krijgt de naam SymBIOnt. Een symbiont is een essentieel onderdeel van symbiose, een samenwerkingsverband tussen organismen in de natuur waaruit deze organismen allen hun voordeel halen", zegt professor Mik Van Der Borght.

"Samenwerking staat dan ook centraal in het nieuwe gebouw: verschillende onderzoeksgroepen kunnen er elkaar ontmoeten en multidisciplinair onderzoek verrichten in de domeinen bodem, plant, micro-organismen en insecten.

Daarnaast kan er in het nieuwe gebouw ook samengewerkt worden met andere onderzoeksgroepen van KU Leuven, collega's van Thomas More op Campus Geel en kennisinstellingen in binnen- en buitenland, tuinbouwbedrijven en bedrijven die geloven in nieuwe toepassingen met insecten."

Het nieuwe gebouw bestaat uit een ruimte van 800 m² voor onderzoek naar insecten alsook vier serres en drie geklimatiseerde groeikamers van samen 450 m² voor het plantonderzoek.

Het geheel zal verwarmd worden met hernieuwbare energie. De oplevering is gepland voor de zomer van 2020. KU Leuven investeert 3,4 miljoen euro in het project in Geel.

KU Leuven Campus Geel behoort tot de Faculteit Industriële Ingenieurs-wetenschappen van KU Leuven. Er worden bachelor- en masteropleidingen aangeboden in zowel de biowetenschappen als de industriële wetenschappen.

Daarnaast kunnen ingenieurs er een postgraduaat innoverend ondernemen studeren. In totaal telt KU Leuven Campus Geel 450 studenten.

Naast onderwijs is ook onderzoek verankerd op de campus: zo zijn de onderzoeksgroepen ADVISE, Dier en Welzijn, Lab4Food, SusCroPP en Thermische Energiesystemen er gevestigd.

KU Leuven stelt 100 wetenschappers en medewerkers tewerk op Campus Geel.

Foto's : Joren De Weerdt - voor KUL Geel/ Nnieuws.