Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kunst en Ambacht in de Kiosk | Overzet De Liereman - Ravelse Bossen

Overzet kunst

In de zomer van 2018 opende het gemeentebestuur de overzet over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

 Deze toeristische trekpleister verbindt de natuurgebieden tussen Oud-Turnhout en Ravels. Er werd beslist om het oorspronkelijke pont met ketting te gebruiken. De overzet wordt dus letterlijk getrokken door jobstudenten en mensen uit een sociaal tewerkstellingsproject.

Vlak bij de overzet staat een mooie kiosk. Hier tonen kunstenaars of ambachtslui op vrijdagen, zaterdagen en zondagen in juli en augustus hun kunst en/of ambacht in de inspirerende omgeving van het kanaal.

GEZOCHT

MUZIKANTEN (akoestisch) voor muzikale omkadering in juli en augustus
KUNSTENAARS EN/OF AMBACHTSLUI voor 2 juli en 13 augustus

Info en kandidatuur via toerisme@oud-turnhout.be

PROGRAMMA & info

Hieronder vind je het programma, de laatste update is steeds terug te vinden op https://www.toerismeoud-turnhout.be/overzet

LOCATIE
De Laks 8, 2360 Oud-Turnhout

ORGANISATIE

Toerisme Oud-Turnhout, Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine, met de steun van het gemeentebestuur van Oud-Turnhout

Overzet kunst

Deel dit artikel