Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kunstencampus vertoont al gebreken : investering van €25 miljoen slecht beheerd?

Kunstencampus - NNieuws

Het blijft erg slecht gaan bij projecten van de stad Herentals.  In september opende met veel trompetgeschal de Kunstencampus aan de Molenvest na een investering van... €25 miljoen.

Je zou denken : dit gaat voor zo'n megabedrag een juweeltje worden voor de stedelijke medewerkers en de bezoekers. 

Echter al van bij de opening vertonen de zéér belangrijke ventilatiesystemen in het gebouw opvallende gebreken.

Historie van een foute keuze

In 2015 ging stad Herentals via een 'Open Oproep' op zoek naar een ontwerp voor de reconversie van een oud Belgacom-gebouw aan de Molenvest tot politiecommissariaat, kunstencampus en stadsarchief.

FVWW architecten uit Berchem kwam als winnaar uit de bus om met deze complexe ontwerpoefening aan de slag te gaan.

Al bij de beslissing om de oude Proximusgebouwen - trouwens destijds vol asbest dat moest verwijderd worden - om te vormen tot politiecommissariaat en kunstencampus, stond duurzaamheid voorop. Niet alleen zou renovatie van bestaande gebouwen minder sloopafval opleveren, het nieuwe complex moest ook bijna-energieneutraal (BEN) worden.

“Belangrijke kenmerken van dergelijke gebouwen zijn de maximale inzet op energie-efficiëntie, duurzaamheid, hernieuwbare energie en ventilatie. In concreet gaat het hierbij om gecontroleerde ventilatie met het oog op een gezond binnenklimaat, terwijl warmteverliezen worden geminimaliseerd”, klonk het bij het stadsbestuur van Herentals (coalitie N-VA / CD&V).

"Het ventilatiesysteem is een belangrijk onderdeel in het geheel. “CO2 en andere hinderlijke gassen worden verdreven, wat een positieve invloed heeft op het concentratievermogen van de gebouwverbruikers”, klonk het vastberaden in 2016 in de studieopdracht voor de renovatie. Die ventilatie werkt vraaggestuurd: CO2-sensoren meten de kwaliteit van de lucht in de gebouwen. Wanneer die niet voldoet, voert het systeem verse lucht van buitenaf aan." Maar, niet dus...

Overal defecte CO2-meters

Maar al snel merkten de stedelijke medewerkers en bezoekers dat dit niet naar behoren werkt.  Slechte ventilatie, onzuivere bedorven lucht. “Bij de ingebruikname dit schooljaar kwamen er al snel veel opmerkingen van leerkrachten en leerlingen over de zeer slechte ventilatie in de klaslokalen.

Het studiebureau, de aannemer en de stedelijke diensten stelden na een onderzoek vast dat de ventilatie niet optimaal of helemaal niet functioneerde.  Zo bleken de cruciale CO2-meters defect te zijn. Die zijn intussen vervangen. Voor andere ingrepen is het momenteel wachten op onderdelen.

“Er staat een aanpassing van de luchtgroep op het dak op de planning”, klinkt het. “Dit moet garanderen dat er verse lucht wordt aangezogen. Momenteel wacht het bouwteam op de levering van nieuwe kleppen voor de luchtkanalen. Die regelen automatisch de hoeveelheid verse lucht in het gebouw. Ondertussen werkt het bouwteam aan een verbeterd communicatiesysteem tussen de CO2-meters en de kleppen."

 

Administratief Centrum Augustijnenlaan anno 1985 : tot vandaag nog altijd géén CO2-meters

De stad Herentals haalde in 1985 - net na de inhuldiging van het nieuwe Administratief Centrum (AC) aan Augustijnenlaan 30 - de nationale pers in erg negatieve zin. 

O.a. een gedetailleerd artikel van 4 pagina's in het weekblad HUMO met foto's maakte brandhout van de stedelijke praktijken bij de oplevering van het gebouw.   De stad betaalde voor een ventilatiesysteem, maar dat is nooit geleverd, laat staan geïnstalleerd.   Ook een extra kantoor voor de toenmalige stadsontvanger J.P.  was opgeleverd en betaald, maar werd nooit afgewerkt.

De erg slechte luchtkwaliteit in het pand had tot gevolg dat er de afgelopen bijna 40 jaar veel ziekteverzuim bij het stadspersoneel de kop op stak.  Klachten bij bezoekers, de burgers over de slechte ongezonde lucht waren dagelijkse kost.  Het stadspersoneel moet tot vandaag - ook bij vriestemperaturen - de mega-ramen openzetten om toch maar wat gezonde lucht te kunnen inademen. Laat staan de zeer slechte energie EPC-waarde (het energieprestatiecertificaat) van het gebouw... inclusief immense energierekeningen met verspilling van belastinggeld.

Erger nog : volgens onze bronnen bij het stadspersoneel zijn er tot vandaag - sinds de  Covid-pandemie! - nog altijd géén CO2-meters geïnstalleerd in het AC. De luchtkwaliteit laat er nog te wensen over.  Is de stedelijke investering voor algemene gezondheid niet verantwoord ?    Foto's NNieuws  VG / Adrie de Kok.

AC

AC

Molenvest 21, Herentals, België

Kunstencampus - NNieuws

Deel dit artikel