Een maand geleden schonk voetbalclub KVC Westerlo naar aanleiding van de Coronacrisis, €10.000 aan het Dimpnafonds(*), de filantropische vzw van Ziekenhuis Geel. Een tijdje later namen twee spelers van diezelfde voetbalclub deel aan een lockdownfeestje.

Dit gedrag paste niet binnen de waarden die KVC Westerlo uitdraagt. Het management van de voetbalploeg nam daarom contact op met het Ziekenhuis Geel om samen een actie op te zetten die zowel sensibiliserend kon zijn ten aanzien van de spelers, maar tevens als een duidelijk signaal van ondersteuning ten aanzien van alle zorgmedewerkers.

Wim Van Hove, algemeen directeur KVC Westerlo, stelt het heel duidelijk: "KVC Westerlo heeft een maatschappelijke rol waar te nemen.

Het voetbal kan blijven doorgaan in Corona-tijden en daarom wil de club als voorbeeld fungeren in de omgang met het virus. Daarom ook is sensibilisering noodzakelijk om te tonen dat we samen - mét het zorgpersoneel - strijden tegen Corona".

Daartoe werd afgesproken dat speler Tuur Dierckx op dinsdag 5 januari het Geelse ziekenhuis bezoekt en voorzien van de nodige beschermende kledij zal meehelpen op een covid-afdeling van het ziekenhuis.

Dit om duidelijk te maken wat de risico's en de impact van Covid-19 zijn voor zowel de patiënt als de zorgmedewerker. Het wordt dus zeker geen plezier-bezoek maar een confronterende kennismaking met een realiteit die we soms vergeten doorheen alle nieuwberichten.

"Het is belangrijk om écht te begrijpen waarom de maatregelen rond covid genomen worden. We hebben dan ook onmiddellijk positief gereageerd op deze positieve actie vanwege KVC Westerlo.

Een actie met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde maar tevens een actie die een steun betekent voor onze zorgverstrekkers. Iets wat ze zeker kunnen gebruiken" aldus CEO Jan Flament.