U bent hier

KWB Geel-Punt: 'Trage wegen een zegen, in Geel zit alles tegen, Straffen Toebak-prijs'

Geel | Neteland
27.05.2018 - 00.25u
Door: Herman Gezelle

'In 2009 voelen vrijwilligers van KWB Geel-Punt aan dat het met de trage wegen de verkeerde kant op gaat. In Punt zijn er weinig trage wegen overgebleven en daarom merkten ze dat het geruisloos verdwijnen van trage wegen het onmogelijk maakt om wandelingen te organiseren.

Deze Puntse vrijwilligers beginnen te ijveren om een verwaarloosde wandelweg (karspoor), namelijk het vroegere 'militaire pad', terug open te stellen voor gebruik. Pas na een lang moeizaam traject van 5 jaar is het militair pad in 2013 in ere hersteld en kreeg deze wandelweg de naam: Velveekse Voetweg.

Vrijwilligers van Larum sloten zich onmiddellijk aan bij de Puntse groep. Vanuit het enthousiasme is hieruit de "Werkgroep Trage Wegen Punt-Larum" ontstaan. Ondertussen is deze werkgroep ook actief en bekommerd om trage wegen in andere deeldorpen van Geel.

EEN PROJECT TRAGE WEGEN START VEELBELOVEND
In deze periode volgen enkele gesprekken met de bevoegde schepen Bart Julliams en wijzen de vrijwilligers op de behoefte die er leeft bij de lokale gemeenschap en op het belang voor de mobiliteit van voetgangers en fietsers om buurtwegen, veldpaden en kerkwegels terug in hun functie te herstellen.

In 2014 brengt het stadsbestuur een samenwerking tot stand met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Dit project werd voorgesteld aan geïnteresseerden van de Geelse bevolking.

Vrijwilligers trokken op pad om alle bestaande en verdwenen trage wegen te inventariseren voor dit veelbelovend plan. Alle informatie van de vrijwilligers werd keurig in kaart gebracht. Bij het begin van dit project beloofde stad Geel aan de betrokken vrijwilligers dat het project na twee jaar zou afgerond worden (2016).

Maar, de kalender wijst mei 2018 aan (de laatste maanden van deze legislatuur) en het beloofde "trage wegen plan" is nergens te bespeuren. Tevens heeft de inzet van vrijwilligers die trage wegen gingen inventariseren, nog geen zichtbaar resultaat opgeleverd.'

VRAAG NAAR OVERLEG ... STILTE
De Werkgroep Trage Wegen vraagt na een lange en erg stille periode in november 2017 voor een nieuw overleg met de betrokken schepen. Na meerdere pogingen en zes maanden wachten op antwoord, is de Werkgroep trage wegen nog steeds aan het wachten op een gesprek.

Het blijft stil. De werkgroep wil niet opgeven maar er zijn grenzen, want de wrevel en het ongeduld nemen ondertussen zienderogen toe.

VERDWIJNEN VAN TRAGE WEGEN GAAT VOORT
'Intussen ziet de Werkgroep Trage Wegen op het terrein heel wat gebeuren. De Werkgroep kan vlotjes 2 handen vol voorbeelden geven van trage wegen die de laatste jaren (dat is dus zeer recent) een van volgende kenmerken hebben gekregen:
• Opzettelijk geplaatste wegversperring om het gebruik te verhinderen;
• Uitzicht gekregen van een privé-inrit;
• Onbewandelbaar geworden o.w.v. verwaarlozing en dichtgroeien door struiken en doornen;
• Deels en traagjes inpalmen van trage wegen;

GEMEENSCHAPPEIJK GEBRUIK versus INDIVIDEEL VOORDEEL
Dit stuit tegen de borst van vele mensen. Zeker tegen deze van vrijwilligers die gevraagd werden en mee op pad te gaan om alles in kaart te brengen. Tijdens het inventariseren zagen zij paden die verwaarloosd en overwoekerd waren, maar die met matige inspanningen terug kunnen worden heropend.

Ook hier kreeg men geen gehoor en de situatie wordt alleen maar erger. Ook worden bestaande wegeltjes versperd, omgeploegd en een bruikbare pad zou zelfs ten gevolge van een nieuwbouw kunnen verdwijnen. De tijd tikt verder in het voordeel van deze individuen die trage wegen inpalmen ...ten nadele van het gemeenschappelijk gebruik en het gemeenschapsgeld.

GEZONDHEIDSTOESTAND VELVEEKSE VOETWEG
De gezondheidstoestand van de trage weg waar het allemaal mee begon, nl. de Velveekse Voetweg, is zorgwekkend. Vooreerst, er werd in 2016 langs de Velveekse voetweg een draadafsluiting van 2m hoogte met bovenaan 3 prikkeldraden over een afstand van 400 m geplaatst zonder vergunning.

Er kwam protest. De aanvraag tot regularisatie eind 2017 gaf als resultaat dat de draadafsluiting mocht blijven, maar dat de prikkeldraad moest verdwijnen. Tevens werd meermaals aangedrongen om de te smalle ingang van het voetpad langs Velveken zijn officiële breedte terug te geven.

Tot op heden is voor het verwijderen van de prikkeldraad en het verbreden van de pad nog geen positief signaal gekomen, laat staan dat er iets is gebeurd.
De opsomming van al deze minder heuglijke vaststellingen doet de Werkgroep Trage Wegen somber kijken naar de toekomst wat betreft de aanpak van de trage wegen in Geel.

STILTE, GEEN GEHOOR, ACHTERUITGANG:
DIT VRAAGT OM ACTIE
'De Werkgroep Trage Wegen gaat over naar actie. Er zal een duidelijke en ludieke persactie komen om het trage wegen beleid van Geel in de goede richting te duwen. Er wordt ook volgende prijs voorgesteld: de "Straffen Toebak-Prijs".' (pb)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto