In 2014 stelde politie regio Geel  781 verkeersongevallen vast, goed voor twee ongevallen per dag. In vergelijking met 2013 is het aantal ongevallen gelijk gebleven. 414 keer vroeg men hulp bij het invullen van het Europees Aanrijdingsformulier voor een directe regeling. Bij 204 ongevallen vielen er gewonden, bij 156 ongevallen bleef het bij materiële schade. Spijtig genoeg gebeurden er zeven ongevallen met dodelijke afloop. Hierbij waren vijf kwetsbare weggebruikers slachtoffer.

Deze cijfers gaan over de ongevallen die de politie heeft vastgesteld. Niet bij alle ongevallen komt de politie ter plaatse. Veel ongevallen kunnen de betrokken partijen zelf afhandelen door middel van het Europees Aanrijdingsformulier.

Ernst ongeval
In 73 procent van de ongevallen was er alleen stoffelijke schade. Dit betekent dat 27 procent van de ongevallen een lichamelijk letsel tot gevolg had. Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel nam met zes procent ten opzichte van het voorgaande jaar af.

Belangrijker nog dan de daling van het aantal verkeersongevallen is de daling van vier procent van het aantal slachtoffers ten opzichte van 2013. Het aantal zwaar gewonden nam af met twintig procent. Het aantal ongevallen met dodelijke afloop van 2013, namelijk één, werd in 2014 niet geëvenaard. Zeven mensen overleden bij een verkeersongeval in de zone. Daarmee zitten we opnieuw op het te betreuren gemiddelde van de jaren voordien.

Kwetsbare weggebruikers
Bijna de helft (46%) van de verkeersslachtoffers in 2014 waren kwetsbare weggebruikers. 114 kwetsbare weggebruikers werden licht gewond. Twaalf personen werden zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Twee fietsers en een voetganger overleden ter plaatse, twee fietsers overleden later in het ziekenhuis. Vijf slachtoffers van de zeven dodelijke ongevallen waren dus kwetsbare weggebruikers.

De grootste groep zwakke weggebruikers die betrokken waren bij een ongeval waren fietsers (64%), gevolgd door bromfietsers (17%). De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders. Eén op de vier (27%) van deze groep werd zwaar gewond. Bij de bromfietsers en fietsers lag dit percentage respectievelijk op dertien en twaalf procent.

Plaats ongeval

Geel is koploper bij het aantal verkeersongevallen. Veertien inwoners op 1 000 werden er slachtoffer van een ongeval. In Meerhout waren dit negen inwoners op 1 000. In Laakdal waren dit er acht. In Geel en Laakdal bleef het aantal verkeersongevallen gelijk. In Meerhout was er een daling van zeventien procent.

De meeste ernstige verkeersongevallen gebeurden in Laakdal. Hier had één derde van de ongevallen een lichamelijk letsel tot gevolg. Voor Geel en Meerhout was dit respectievelijk 27 en 24 procent.

Vluchtmisdrijf


Bij één derde (33 procent) van de vastgestelde verkeersongevallen werd er vluchtmisdrijf gepleegd. De meerderheid van deze ongevallen waren aangiftes van schade aan straatmeubilair. Maar ook bij 21 ongevallen met gewonden was er vluchtmisdrijf. Ten opzichte van 2013 is het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf afgenomen met twee procent.

Een uitzonderlijke evolutie door de jaren

De voorbije tien jaar, kende het aantal verkeersslachtoffers een grillig verloop met stijgingen en dalingen. 2014 was het jaar met de minste ongevallen en slachtoffers in deze periode. Helaas waren er wel opnieuw zeven verkeersongevallen met dodelijke afloop.