De afgelopen maand april noteerden we 488 failliet verklaarde bedrijven. Ten opzichte van april 2020 betekent dit een stijging met 44,4%.

Toch blijft het aantal faillissementsuitspraken een fractie van wat in een normaal conjunctureel verloop mag verwacht worden: zo bijvoorbeeld noteerden we in april 2019 1.025 faillissementsuitspraken. Op april 2020 na noteren we ook nu de laagste aprilmaand sinds begin deze eeuw.

De eerste vier maanden van dit jaar werden – net zoals alle maanden sinds maart 2020 – gekenmerkt door een bijzonder laag aantal faillissementen. Van januari tot april 2021 gingen er 2.135 bedrijven over de kop: ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar een daling met -35,2%. Ook hier geldt: het laagste faillissementenvolume sinds begin deze eeuw.

Steeds oudere bedrijven over de kop

Binnen de populatie failliete ondernemingen zien we een tendens waar steeds oudere bedrijven over de kop gaan: op dit ogenblik is 13,7% van alle failliet verklaarde ondernemingen ouder dan een kwarteeuw.
Deze tendens is het scherpst waarneembaar binnen het Brusselse gewest: daar waar over de periode januari - april 2020 9,7% van de failliet verklaarde ondernemingen ouder was dan 25 jaar is dit nu gestegen naar 17,7%.
Dezelfde tendens is in mindere mate maar even duidelijk aanwezig binnen het Waalse Gewest (van 10,6% naar 16%). In Vlaanderen daarentegen zien we een lichte daling van het aantal failliete oudere ondernemingen (van 12,2% naar 11,4%).

Zowat alle andere waarnemingen bevestigen de tendensen die we sinds begin van de COVID-19 crisis waarnemen. 

Faillissementen per gewest

De voornoemde daling vindt plaats in de drie gewesten. Over de eerste vier maanden van dit jaar noteren we binnen het Vlaamse Gewest 1.145 faillissementen (-32,6%), in Wallonië zijn er dat 622 (-28,2%) en in Brussel 345 (-51,9%).

In Vlaanderen noteren we binnen de provincie Antwerpen de grootste daling (-41,1%), in Wallonië binnen de provincie Luxemburg (-49,1%).