In mei 2021 telde Vlaanderen 168.800 werkzoekenden. Dat zijn er 29.483 minder dan in mei vorig jaar toen er 198.283 werkzoekenden waren. Dat betekent een daling van bijna 15% en is meteen ook het laagste aantal werkzoekenden sinds 2008.

Ook ten opzichte van april 2021 is dat een daling van -5.3% of 9.430 werkzoekenden. De werkloosheidsgraad bevindt zich hiermee op een niveau van 5,43%, het laagste niveau in jaren. Met deze cijfers zet de dalende trend zich na april 2021 dus ook verder in mei 2021.

Ook in mei zien we tegenover vorig jaar wel een (lichte) stijging van het aantal werkzoekenden dat al 1 tot 2 jaar werkzoekend is, maar die stijging is gedaald tot 0,8% in vergelijking met de stijging van ruim 7% van vorige maand.

Een ander positief signaal zijn de sterk dalende werkzoekendencijfers bij de jongeren die de arbeidsmarkt betreden.

"Onze economie, onze bedrijven beginnen nu volop aan hun periode van herstel. Het ondernemers- en consumentenvertrouwen neemt toe. Dat weerspiegelt zich ook in de werkzoekendencijfers.

De werkloosheidsgraad is het laagste in jaren en we hebben sinds 2008 niet meer zo weinig werkzoekenden geteld. Vooral bij de jongeren zien we hoopgevende cijfers.

Bij werkzoekenden jonger dan 25 jaar zien we een daling van bijna 22%. Maar net zoals voorgaande maanden blijf ik ook hameren op voorzichtigheid. Er zijn nog steeds heel wat tijdelijk werklozen door corona en veel bedrijven zitten nog niet in hun volle (her)opstart. Alertheid blijft nodig zodat er snel ingegrepen kan worden bij problemen." - Hilde Crevits

Het aantal werkzoekenden in mei 2021 is gedaald tot 168.800. Een daling met -14,9% ten opzichte van april vorig jaar en een daling met -5,3% ten opzichte van vorige maand. Momenteel zijn 33.644 werkzoekenden al 1 tot 2 jaar op zoek naar een job.

Dat is nog een lichte stijging van 0,8% in vergelijking met vorig jaar. Bij de werkzoekenden die minder dan een jaar op zoek zijn naar een job, zien we dan weer een sterke daling met bijna 29%.

Jongeren op de arbeidsmarkt

Opnieuw is de daling groot bij jongeren in beroepsinschakelingstijd. Dat zijn jongeren die net van de schoolbanken komen. Vorige maand waren ze met 6255, een daling van -28,5% ten opzichte van vorig jaar.

Eenzelfde sterke daling zien we opnieuw ook terug bij de werkzoekenden jonger dan 25 jaar (-21,9%). Voor jongeren lijkt de situatie op de arbeidsmarkt op dit moment dus gunstig te evolueren.