Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laakdal en Welzijnszorg Kempen ontvangen Europees partnerschap HAIRE in LITC

Laakdal

Op 7 en 8 september komen de Europese HAIRE- partners, waaronder Welzijnszorg Kempen en OCMW Laakdal, samen in het mooie gebouw van LITC (Logistics Innovation & Training Center) in Laakdal. HAIRE staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe. Het project zet in op het welzijn en de gezondheid van senioren op het platteland.

HAIRE-methodiek

Acht pilootsites in Vlaanderen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben de voorbije jaren de HAIRE-methodiek uitgetest. Deze methodiek omvat een buurtanalyse en- gesprekken met 60-plussers inclusief de opmaak van individuele actieplannen. Bovendien denken vrijwilligers en buurtbewoners samen na over nieuwe oplossingen voor de problemen die ze ervaren.

“Mooi aan het project is”, volgens Katrien Serroyen (beleidsmedewerker van Welzijnszorg Kempen) “dat het senioren mobiliseert om zelf mee aan de slag te gaan. Ze bezitten veel kennis, levenservaring en talenten die ze met dit project aanboren.”

“Tijdens de tweedaagse kunnen we veel van elkaar leren.”, zegt Gerda Broeckx (Laakdals schepen van senioren). “In Laakdal gingen we met senioren aan de slag met de thema’s mobiliteit, vrije tijd, communicatie en ‘zorgen voor morgen’ (in welke mate mensen voorbereid zijn als ze later meer zorg nodig hebben of hun levenseinde nadert). We merkten uit de gesprekken met onze senioren dat ze op deze vlakken de meeste problemen ervaarden.”

Realisaties

Ondertussen kunnen we al een aantal concrete realisaties voorleggen:

  • De seniorenkrant, geschreven voor en door senioren zal 4 maal per jaar uitgebracht worden.
  • Meldingskaart: Onze 60+ers gaven te kennen dat ze heel wat bemerkingen en klachten hadden, maar niet wisten waar ze of bij wie ze hiervoor terecht konden. Elke Laakdaller heeft hierdoor een meldingskaart gekregen met de juiste doorverwijzers op.
  • Burenpostkaarten: Omdat onze senioren het vaak moeilijk vinden om connectie te maken met nieuwe buren, hebben alle Laakdallers een drietal postkaarten in de bus gekregen om nieuwe inwoners welkom te heten of terug connectie te maken met buren die ze al even niet meer gezien hebben.
  • Gepersonaliseerd dementiemagazine voor Laakdal kwam begin 2022 uit.

En er zitten er nog een aantal in de pijplijn: verenigingenbeurs, verbeteren van vervoer voor minder mobiele personen in Laakdal, …'

Laakdal

Deel dit artikel