U bent hier

Laakdal zet in op veilige fietspaden

Laakdal regio
06.12.2019 - 12.05u
Door: Mark Jaspers

De provincie Antwerpen analyseerde met de provinciale Fietsbarometer in Laakdal 67,9 kilometer fietspaden en 8,2 kilometer routes in gemengd verkeer. Deze routes maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer scoren de bovenlokale functionele fietspaden voor alle kenmerken ondermaats. "Het fietspad aan de Langedijk haalt de beste eindscore (8,8/10), gevolgd door de Oude Vorstseweg (8/10). De Diestse Baan scoort het laagst. De geplande investeringen zijn hier nodig. De fietspaden hebben zeer beperkt trilcomfort, zijn te smal en te dicht bij de rijbaan", aldus Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit.

Om dit cijfer op te krikken beveelt de provincie Antwerpen aan om conforme fietspaden aan te leggen langs de Eindhoutseweg/Steenweg op Veerle, Beustereind-Meerhoutstraat, Geelsebaan en Nijverheidsweg.

"Het is fijn te merken dat er al inspanningen geleverd worden met het onderhoud van de fietspaden langs de Meerhoutstraat-Langvoort en de aanleg van fietspaden langs de Nieuwe Baan, Diestse Baan, Averboodse Baan en Langvoort", vult gedeputeerde Lemmens aan.

"In ons meerjarenplan zijn er extra budgetten ingeschreven voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken, kleine verbeteringen aan diverse voet- en fietspaden, voor het aanleggen van nieuwe fietspaden aan de Averboodsebaan tussen Lakstraat en de Abdij van Averbode", belooft Laakdals schepen van Mobiliteit Frank Sels.

Gemengd verkeer

Op 11% van de BFF-routes, of 8,2 kilometer, is in Laakdal geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. "Fietsen in gemengd verkeer in Laakdal haalt 3,9/10 en is hiermee vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Het trilcomfort in gemengd verkeer scoort met 5,9/10 wel boven het provinciale gemiddelde", weet Luk Lemmens.

Knelpunt

De fietsoversteek over de drukke Steenweg op Meerhout is een gevaarlijk punt in Laakdal. Laakdal is zich bewust van de gevaarlijke situatie aan dit kruispunt. "We gaan de hele doortocht in Eindhout aanpakken", weet Frank Sels.

"Daarbij zal ook het plein aan het herdenkingsmonument aan het kruispunt met de Berthoutstraat heringericht worden. Op die manier willen wij daar vooral de zichtbaarheid en veiligheid van het fietspad vergroten."

Rol van de provincie Antwerpen

"De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren.

Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden", legt Luk Lemmens uit.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op deonline Fietsbarometerop de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Laakdal ook opvragen via hetcontactformulier van Steunpunt Fiets.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto