De volledige lagere school (1e tot en met 6e leerjaar) van De Zandloper in Rauw gaat volledig dicht tot en met woensdag 3 februari. Om de virusuitbraak in de school zo snel mogelijk onder controle te krijgen, worden alle leerlingen dinsdag 26 januari voor een eerste keer preventief getest.

Een tweede test volgt zeven dagen later. Alle ouders van de betrokken leerlingen krijgen morgenvoormiddag een telefoontje om snel een afspraak in het testcentrum in ecocentrum De Goren in te plannen.

Deze moeilijke beslissing werd maandagnamiddag in gezamenlijk overleg genomen door de gemeentelijke crisiscel, de schooldirectie, het CLB en het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid.

Tijdens de versnelde testing van een vijftigtal leerlingen en leerkrachten zondagavond 24 januari zijn vijf extra besmettingen vastgesteld. Verregaande maatregelen zijn noodzakelijk om de snelle verspreiding van het virus in Rauw kordaat te stoppen.

De school stelt alles in het werk om afstandsonderwijs te organiseren. Alle ouders werden vandaag nog geïnformeerd via een mailing vanuit de school.

Na de elf besmettingen die vorige week werden vastgesteld in gemeentelijke basisschool De Zandloper, besliste de gemeentelijke crisiscel zondagavond om 50 leerlingen sneller te testen dan wat de richtlijnen van de vroegere teststrategie voorschreven. Maandagnamiddag waren op enkele testen na alle resultaten binnen.

Door deze versnelde testing werden vroegtijdig vijf bijkomende besmettingen gedetecteerd bij leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Dit brengt het totale aantal besmettingen in de school op zestien.

Daarnaast zijn er ook bij een aantal ouders van leerlingen besmettingen vastgesteld, waardoor we kunnen spreken van een grote schoolcluster en meerdere gezinsclusters.

Jonge broertjes en zusjes

Omdat bijzonder veel leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar jongere broertjes en zusjes hebben in het eerste, tweede en derde leerjaar, werd maandagnamiddag beslist om de volledige lagere school gesloten te houden tot en met minstens woensdag 3 februari.

Besmettingen worden binnen het gezin bijzonder snel doorgegeven, waarna ook het besmettingsrisico sterk verhoogt in andere klassen. Deze beslissing betekent dat alle 170 leerlingen van de lagere school en alle leerkrachten als hoogrisicocontact geïdentificeerd worden én in thuisquarantaine moeten.

Twee keer testen

Volgens de regels van de nieuwe teststrategie moet iedereen op dinsdag 26 januari getest worden. In ecocentrum De Goren werd hiervoor de nodige capaciteit vrijgemaakt.

Deze snelle volledige testronde biedt al een eerste volledig beeld van de situatie. Een tweede test wordt in overleg met het Agentschap Zorg & Gezondheid afgenomen op dinsdag 2 februari, wat bijkomende zekerheid biedt om te beslissen voor de periode na 3 februari.

De leerlingen die al langer in quarantaine zijn en zondag preventieve testing ondergingen, houden zich aan de al eerder vooropgestelde test op de zevende dag van hun quarantaine.

Enorme impact

We beseffen dat deze verregaande beslissing een enorme impact heeft op de betrokken gezinnen en mogelijk tot moeilijke opvangsituaties leidt. Thuisquarantaine en preventieve testing op grote schaal zijn evenwel de enige mogelijkheden om deze besmettingsspiraal kordaat te stoppen.

Wanneer we de besmettingen nu geen halt toeroepen, leidt de situatie – zo stelt het Agentschap Zorg & Gezondheid formeel - onvermijdelijk tot een escalatie van besmettingen in de lokale gemeenschap van Rauw, ook bij risicogroepen.

Zelfs voor kinderen en hun ouders is een besmetting niet risicoloos. Het stoppen van de snelle verspreiding is daarom absoluut noodzakelijk om ziekenhuisopnames of erger te vermijden.

Richtlijnen quarantaine opvolgen

In het belang van de gezondheid van je gezin en de volledige dorpsgemeenschap, roepen we alle betrokken gezinnen op om zich strikt aan de richtlijnen van de thuisquarantaine te houden.

Deze quarantaine is niet vrijblijvend, maar is verplicht. Het spreekt voor zich dat de school bij quarantaine geen noodopvang organiseert, ook buitenschoolse kinderopvang is voor deze leerlingen niet mogelijk. We zetten de richtlijnen zo helder mogelijk op een rij:

Wat met de gezinsleden als de leerling niet besmet is?

Wanneer deze leerlingen naast een negatieve test ook geen ziektesymptomen vertonen, moeten de overige gezinsleden niet in thuisquarantaine. Voor hen geldt wel een verhoogde waakzaamheid.

Dit betekent dat ze zeer strikt moeten zijn in het beperken van de eigen fysieke sociale contacten (tijdelijk geen hobby's,...) buiten het gezin en het opvolgen van de voorzorgsmaatregelen.

De andere kinderen van het gezin mogen wel naar school, als dit bijvoorbeeld om de kleuterschool gaat of secundair onderwijs. Voor ouders geldt verplicht telewerken, behalve als het echt niet anders kan door de aard van de functie.

Bij de minste ziektesymptomen die optreden binnen het gezin, contacteer je meteen de huisarts. Deze beslist over de vervolgstappen.

Wat met de gezinsleden als de leerling wél besmet is?

Wanneer je kind een positief testresultaat heeft, dan geldt ook voor alle gezinsleden een strikte quarantaineverplichting. Zij worden dan geïdentificeerd als hoogrisicocontact.

Dit betekent dat ook zij getest moeten worden (met uitzondering van kleuters) op de eerste en de zevende dag van hun thuisquarantaine. De totale lengte van de gezinsquarantaine hangt af van de besmettingen die opeenvolgend binnen het gezin opduiken.

Je huisarts helpt je bij het bepalen van de totale quarantainetermijn. Broers en zussen mogen in deze periode niet naar school gaan. Hobby's buitenshuis zijn uitgesloten. Ouders mogen in geen geval gaan werken, telewerk kan uiteraard wel.

Kleuterschool

De kleuterschool blijft wel open, aangezien deze een fysiek gescheiden werking heeft. Kleuters blijven ook welkom in de voor- en naschoolse kinderopvang. Kleuters die deel uitmaken van een gezin met een besmette leerling (of een ander besmet gezinslid) of individueel worden geïdentificeerd als hoogrisicocontact, blijven uiteraard wel thuis.

Voor deze kleuters gelden eveneens de quarantaineregels, ook al worden ze niet getest. Voor de andere kleuters geldt het principe van verhoogde waakzaamheid. Contacteer als ouder meteen je huisarts bij de minste ziektesymptomen. Deze beslist over de aangewezen vervolgstappen.

Verenigingsleven -12-jaar

Naast de beslissing voor de school vraagt de gemeentelijke crisiscel aan alle lokale verenigingen in Rauw (sport, cultuur, jeugdbeweging,...) om hun werking voor -12-jarigen tijdelijk stop te zetten.

De betrokken leerlingen mogen tijdens hun volledige quarantaineperiode in geen geval aan buitenschoolse activiteiten deelnemen, ook niet buiten het gehucht.

Hoge besmettelijkheid

Uit de resultaten van de PCR-testen blijkt een grote verscheidenheid in 'viral load' onder de besmette leerlingen. Sommige leerlingen zijn daardoor meer besmettelijk zijn dan anderen.

Deze variëteit in viral load geldt eveneens voor de vijf bijkomende besmettingen. Ook bij deze extra besmettingen werden er geen indicaties aangetroffen dat het in Rauw om buitenlandse varianten gaat. Verdere genoomanalyse moet hiervoor uitsluitsel brengen.