Op donderdag 16 juni overhandigen de landbouwers hun bezwaar op de Definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (DPAS), dat nog in openbaar onderzoek ligt tot en met vrijdag 17 juni.

'Met deze actie willen de landbouwers hun ongenoegen en ontgoocheling duidelijk maken over het stikstofakkoord', zegt Lotte Jordens
Beroepswerking.

'De landbouwers in Lier maken zich zorgen over hun toekomst met dit voorliggend PAS-akkoord. Omdat er heel wat versnipperd habitatgebied afgebakend is in Lier en omgeving, hebben landbouwbedrijven al snel een grote 'impact' op het nabijgelegen habitatgebied.

Om deze reden heeft de landelijke raad van Lier het openbaar onderzoek grondig bekeken en bezwaren geformuleerd.

De Vlaamse regering breekt in op bestaande vergunningen en afspraken, én zet landbouwers voor blok. Dit is waanzin!! en voor ons een onaanvaardbare contractbreuk.

Door deze beslissing wordt de ondernemersdynamiek in de landbouwsector volledig gekraakt. Plantaardig of dierlijk, groot of klein, bio of gangbaar, producerend voor niche of voor dagelijks voedsel ... Bijna niemand wordt gespaard door wat er nu voorligt.

Een aantal landbouwers zullen donderdagvoormiddag de bezwaren symbolisch overhandigen aan de stad en zullen hun voornaamste bezorgdheden formuleren.'