Mensen met jongdementie die thuis willen blijven wonen hebben nood aan gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Daarom richtte Landelijke Thuiszorg vzw het Kymahuis op, een project voor thuiswonende jongdementen en hun familieleden.

Naar schatting zijn er 1800 mensen met jongdementie (-65 jaar) in Vlaanderen. Mensen met jongdementie hebben andere noden en problemen dan mensen met dementie op latere leeftijd.

Toch zien we nog te vaak dat zij vroegtijdig in een woonzorgcentrum belanden. De ondersteunende zorg voor jonge mensen met dementie neemt toe maar onvoldoende. Ook in de provincie Antwerpen blijven de voorzieningen schaars.

In 2014 startte Landelijke Thuiszorg het Kyma-project in Dessel. Individuele begeleiding thuis, een zinvolle en actieve dagbesteding én ondersteuning en lotgenotencontact voor de familie, zijn de drie pijlers van dit project.

Deze ondersteuning laat jongdementen toe om zo lang en kwalitatief mogelijk thuis te blijven wonen en de opname in een residentiële setting uit te stellen. 56 gezinnen vonden intussen hun weg naar het Kymahuis. De jongste persoon met dementie is 39 jaar.

Momenteel genieten 25 mensen van trajectbegeleiding. De trajectbegeleider gaat samen met de familie op zoek naar oplossingen voor zorg op maat. In Mechelen en Turnhout treffen lotgenoten elkaar in familiegroepen jongdementie, opgericht i.s.m. Alzheimer Liga Vlaanderen.

Intussen maken ook meer dan 20 jongdementen gebruik van aangepaste kleinschalige dagopvang in CADO Dessel. Dagopvang geeft mantelzorgers even ademruimte.

Kristien, partner van een persoon met jongdementie: "Dankzij deze ondersteuning kan mijn partner langer thuis blijven. Onze levenskwaliteit is er op vooruit gegaan. In het Kymahuis neemt mijn partner deel aan activiteiten, een zinvollere dagbesteding dan gewoon 'thuis te zitten'. Als mantelzorger kan ik intussen met een gerust hart genieten van mijn momentje vrij."

Hoe waardevol individuele trajectbegeleiding is, vertelt ook Maria: "De trajectbegeleider heeft ons goed geholpen met alle paperassen. Maar wat van super groot belang was: hij heeft geluisterd en was er voor ons wanneer we hem nodig hadden. Zowel voor mijn man als voor mezelf. Dat doet deugd want je verliest door de ziekte enorm veel sociaal contact en komt nog weinig buiten."

Partners bij dit project waren ECD Tandem, Alfons Smet Residenties, Sel Kempen, Ons Zorgnetwerk, Wit Gele Kruis Antwerpen, Huisartsenvereniging Regio Turnhout, Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen en de provincie Antwerpen. Het vierjarig project is afgerond op 30 november 2018 maar Landelijke Thuiszorg blijft deze waardevolle werking verder zetten.

Voor meer informatie rond dit project contacteer Annelies Duthu - aduthu @ons.be - 016/24.49.39.