Landelijke Thuiszorg start een nieuwe opleiding polyvalent verzorgende-zorgkundige te Herentals. Op 1 september 2009 startte deze opleiding voor het eerst in Herentals in het nieuwe opleidingscentrum van Landelijke Thuiszorg. Twintig cursisten zijn er met heel veel enthousiasme aan de cursus begonnen. Het zijn volwassenen tussen 20 en 51 jaar en ze gaan allen voor een jaar terug naar school. Onder hen ook een mannelijke kandidaat en drie allochtone vrouwen.De eerste maanden krijgen de cursisten theorie, zoals psychologie, omgangskunde, verzorging, woon- en leefklimaat, kraamzorg,.. waaronder uiteraard ook praktijkvakken. Vanaf half januari passen ze de theorie toe in de praktijk. Dan beginnen de stages in een rust- en verzorgingstehuis en in de thuiszorg. Aansluitend op deze cursus, kunnen ze ook de module zorgkundige volgen.De opleiding polyvalent verzorgende-zorgkundige geeft aan de cursist een officieel brevet en biedt kans op tewerkstelling zowel in de thuiszorg als in woon- en zorgcentra. Als alles goed meezit, hebben zij onmiddellijk uitzicht op werk! Verzorgenden zijn er immers overal te kort. In een tijd dat er sprake is van hogere werkloosheid zoekt Landelijke Thuiszorg nog altijd naar verzorgenden. Deze opleiding biedt dus een uitkomst voor wie niet over een zorgdiploma beschikt.De job van polyvalent verzorgende is een knelpuntberoep. Dank zij ESF steun (Europees Sociaal Fonds) en de VDAB kan deze opleiding die ons opleidingscentrum van Landelijke Thuiszorg biedt, een nieuwe kans betekenen voor werkzoekenden.Info: Jeanine Vandormael,0475 49 88 82, 016 24 49 59