De Landelijke Thuiszorg is dringend op zoek naar verzorgden en kraamverzorgenden. De vraag naar thuiszorg stijgt ieder jaar, maar het aanbod van gemotiveerd personeel stagneert.
Meer klanten, meer uren
In 2010 steeg het aantal geholpen klanten van de Landelijke Thuiszorg provincie Antwerpen van 5.003 naar 5.107. Ook het totaal aantal gepresteerde uren steeg licht. Door de stijgende vraag en het gebrek aan personeel kreeg elke klant echter gemiddeld iets minder uren thuiszorg ter beschikking dan een jaar eerder.

Marc Van Horebeek, coach gezinszorg : 'Uit cijfers van 2010 zie je dat Landelijke Thuiszorg het aanbod aan zorg aan huis in 2010 met minder dan 1 % steeg. Nochtans werd door het beleid bepaald dat er minstens een groei van 4% per jaar noodzakelijk is.

Om aan de groeiende nood aan (thuis)zorg te kunnen voldoen, zijn er dringend extra verzorgenden en kraamverzorgenden nodig. Onze medewerkers voelen zich gelukkig in hun job en blijven binnen de organisatie groeien.  Voor de provincie Antwerpen zijn alleen al 25 (kraam)verzorgenden dringend welkom', aldus een zorgzame coach Van Horebeek.

Opleidings- en vormingscursus  'polyvalent verzorger'
Coach Pascale Balemans :'In samenwerking met de VDAB organiseren we een opleidings- en vormingscursus  'polyvalent verzorger' van 11 maanden.  We zien ook dat de mantelzorg binnen families meer en meer vermindert.  Soms ontstaan spanningsvelden tussen kinderen van hulpbehoevenden.  Landelijk Thuiszorg blijft ad rem en zoekt de juiste toffe medewerkers.  We willen meegroeien'.

Landelijke Thuiszorg Kempen heeft haar kantoren in de historische gebouwen van de Zusters Franciscanessen,  Nonnenstraat 12 bus 2, 2200 Herentals.

Job-info coach Marc Van Horebeek, tel. 014-86 11 77, mvanhorebeek@groepKVLV.be en kijk op Landelijke Thuiszorg

Op de foto : het regionaal managementsteam Landelijke Thuiszorg  Kempen in het klooster van de de Zusters Franciscanessen.

Verslag en foto's : Guy Verellen / Nnieuws ThalsFM.