Het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg besloot in 2018 om een ontwikkelingsstrategie en haalbaarheidsstudie te laten opmaken voor de realisatie van een administratief centrum. 

Voor de aanstelling van een studiebureau voor deze opdracht deed het bestuur een beroep op de Vlaamse Bouwmeester. De jury selecteerde nu uit de voorstellen een laureaat: de opdracht wordt gegund aan de Tijdelijke Vereniging Grue, Veld.

De gemeente- en OCMW-raad keurden op 16 februari 2017 de organisatiestructuur, de personeelsformatie van éénHeist en het principe voor de ontwikkeling van één administratief centrum goed.

De bouw van een administratief centrum is een ambitieus project. Het zal immers een grote impact hebben niet alleen op de hele organisatie éénHeist, maar ook op het centrum van Heist-op-den-Berg en de ruimere omgeving.

Daarom werd in 2018 besloten om als eerste stap een ontwikkelingsstrategie en haalbaarheidsstudie te laten opmaken voor de realisatie ervan. De studie kan ook een basis vormen voor de samenwerking met de toekomstige ontwerper van het centrum.

Voor de aanstelling van dit studiebureau vond men het aangewezen om een beroep te doen op de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. Die biedt ondersteuning bij het selecteren van het juiste studiebureau voor de opdracht.

Uit ervaringen van het verleden is ook al gebleken dat de wedstrijdformule ervoor zorgt dat je als opdrachtgever verschillende invalshoeken aangeboden krijgt door de verschillende inzichten en visies van de deelnemende studiebureaus. Dat kan een aanzienlijke meerwaarde betekenen voor het uiteindelijke resultaat van het project.

De procedure werd opgestart en studiebureaus konden zich kandidaat stellen voor de opdracht. De Vlaamse Bouwmeester selecteerde op 2 mei 2019 vier kandidaten die een ontwerp mochten maken voor de ontwikkelingsstrategie.

Een jury bestaande uit de Vlaamse Bouwmeester, twee schepenen en twee beleidscoördinatoren, aangevuld met een ondersteunend team van het lokale bestuur, beoordeelde de voorstellen op basis van vooraf zorgvuldig gekozen gunningscriteria:

1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
1.1 in een ruim maatschappelijk kader.
1.2 meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker
2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
3. de aanpak van duurzaamheid (de mate waarin de gekozen ingrepen bijdragen aan een efficiënt en toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte)
4. de samenstelling en deskundigheid van het ontwerpteam
5. de raming van de projectkosten en de samenwerkingsvormen

Uit de vier kandidaten werd nu een laureaat geselecteerd waarmee verder gewerkt zal worden. Het gaat om de Tijdelijke Vereniging Grue, Veld. Beide bureaus werken rond architectuur, ruimtelijke planning en landschapsplanning. Grue is een Frans bureau, Veld is een Belgisch bureau.

De Tijdelijke Vereniging Grue, Veld onderscheidde zich vooral door het voorleggen van vier scenario's van een ontwikkelingsstrategie in plaats van één zoals de andere bureaus.

Op een zeer creatieve manier toonden zij in hun voorontwerp aan dat er een heleboel plaatsen zijn om het administratief centrum te bouwen, met elk hun specifieke voor- en nadelen. Ook op het participatieve luik stelden zij een zeer goede en originele aanpak voor.