Kernenergie kent de laatste jaren internationaal een sterke heropleving. België ging een andere richting uit. Maar recent werd de sluiting van enkele kerncentrales dan toch uitgesteld. Een logische zaak, want kernenergie levert immers de goedkoopste elektriciteit om de milieudoelstellingen te halen, want er is geen CO2 uitstoot en de productiekost is 6 keer goedkoper dan stroom uit gasturbines. De nucleaire energiebronnen kunnen in ons land realistisch gezien noch op korte noch op middellange termijn vervangen worden door hernieuwbare energie; LDD pleit er daarom voor om de winst van de (afgeschreven) kerncentrales o.a. te investeren in onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijkere centrales. Helaas vloeien die grote winsten vandaag via Electrabel rechtstreeks in Franse zakken... door het onbegrijpelijke geklungel van de federale regering.Toch is er volgens Guy Paulis, voorzitter LDD Kempen, nog een lichtpunt: het Myrrha-project. Het Myrrha-project (Multi-purpose hybrid research reactor for high-tech applications) is van levensbelang voor de toekomst van de nucleaire sector in België en dus in de Kempen. Myrrha is een project om bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol een nieuwe nucleaire onderzoeksreactor te bouwen. Myrrha moet de behandeling van gebruikte nucleaire brandstof efficiënter maken en de bevoorrading veiligstellen van bijv. medische isotopen. Het plan werd al veelvuldig aan de regering voorgelegd, maar steeds besluiteloos vooruitgeschoven. Minister van Energie Magnette heeft als PS'er duidelijk andere prioriteiten. Kernenergie is niet zijn ding, en investeren in Vlaanderen nog minder... Uiteindelijk besliste de regering vorig jaar om een studie te bestellen bij het Nuclear Energy Agency, een internationaal orgaan van de OESO. Het Nuclear Energy Agency geeft nu een positief advies, en spreekt van een uniek en innovatief project.Paulis: "Myrrha wordt ook wel eens de onderzoeksreactor van de vierde generatie genoemd. Die moet de geplande sluiting van de oude Molse reactor BR2 opvangen. Zonder Myrrha dreigt de wetenschappelijke kennis en de dynamiek van het SCK binnen een aantal jaar dood te bloeden. Een fatale klap voor de economie in de Kempen. Myrrha zou daarentegen 2.000 nieuwe jobs creëren, en zou dus net nieuwe zuurstof kunnen bieden voor onze streek. Het project vergt van de overheid een flinke investering, maar dit is zeker verantwoord gezien het enorme belang ervan, en het levert ook gegarandeerde economische terugverdieneffecten op."Momenteel bouwt het SCK in Mol aan een proefexemplaar van Myrrha, Guinevere genaamd, dat in maart in gebruik genomen kan worden. Hopelijk heeft de federale regering tegen dat tijdstip eindelijk de knoop doorgehakt, en wordt er definitief groen licht gegeven om het Myrrha-project in Mol definitief in gang te zetten. Guy Paulis en LDD Kempen volgen dit dossier met argusogen, en vroegen de LDD-parlementairen de nodige initiatieven te nemen opdat minister Magnette niet alles opnieuw op de lange baan kan schuiven.[i](LDD bericht)[/i]