Lokaal bestuur Herentals werkt sinds 2019 samen met de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, het dekenaat Zuiderkempen, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Intergemeentelijke Onroerdenderfgoeddienst (IOEd) aan de uitvoering het legaat van de familie Le Paige.

Dit legaat stelt dat kasteel Le Paige eigendom wordt van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, maar onder de voorwaarde dat het kasteel omgevormd wordt tot een kerk. De stad wil samen met dit samenwerkingsverband het legaat uitvoeren en domein Le Paige uitbouwen tot een nieuwe hoofdpoort voor de stad, waar recreatie en toerisme centraal staan.

In maart 2020 stelde de kerkfabriek, na een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester, studiebureau TEd'A Arquitectes en GAFPA architecten aan om de plannen voor de nieuwe kerk uit te voeren.

Begin 2022 zal de kerkfabriek wellicht een omgevingsvergunning aanvragen.

Deken Norbert Wauters: "Het ontwerp van de nieuwe kerk, die momenteel achteraan het terrein van het Koetshuis gepland wordt, is allerminst een traditioneel ontwerp.

Het gebouw voldoet aan de voorwaarden om tot kerk gewijd te worden, maar spreekt ook de zinzoeker aan in een religieuze taal. Het combineert schoonheid en originaliteit met een sterke identiteit en symbolische uitstraling. Zo getuigt het van een hoge artistieke kwaliteit en hedendaagse kijk op sacraliteit."

De nieuwe kerk moet zo een aantrekkingspool zijn voor passanten, wandelaars en recreanten. Door haar ligging zijn er ook historische linken met de voormalige stadspoort en stadsomwalling.

"De stad kan zich volledig in deze plannen vinden en wil de nieuwe kerk maximaal integreren in de ruime omgeving van domein Le Paige", zegt burgemeester Mien Van Olmen. 

"De stad wil zo domein Le Paige opwaarderen tot de hoofdpoort voor recreatie in de stad, zoals voorgesteld in het Toeristisch Onthaalplan voor de vallei van de Kleine Nete, getrokken door provincie Antwerpen. We hebben hiervoor subsidies aangevraagd bij het Strategisch Project "Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete".

Met deze subsidie willen we de gronden van de noodkerk en feestzaal Nieuwland aankopen, om zo effectief een hoofdpoort te kunnen bouwen. Deze hoofdpoort bevindt zich centraal tussen het historische stadscentrum en de Kempense Heuvelrug.

De bezoekers kunnen dus zowel het historisch erfgoed, parken en lokale economie exploreren, maar kunnen ook kiezen voor de prachtige natuur. De landschapsbiografie van deze Kempense Heuvelrug is net af en geeft een heleboel opportuniteiten om deze groene rand nog attractiever te maken."

Het masterplan werd opgesteld in opdracht van de kerkfabriek, in nauwe samenwerking met de stad, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en het IOEd. Het stadsbestuur keurde dit masterplan goed op 18 oktober 2021.

De Haes, gedeputeerde provincie Antwerpen: "Via het Strategisch Project 'Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete' werkt het Regionaal landschap Kleine en Grote Nete aan een klimaatrobuust valleisysteem van de Kleine Nete, met focus op thema's als water, groenblauwe dooradering en duurzame recreatie. Op de site rond Le Paige werken we op een integrale manier samen aan deze thema's."

De stad diende ook een subsidiedossier in bij de Vlaamse overheid om de vijver en de vestinggracht van Le Paige opnieuw te verbinden met de Kleine Nete.

Burgemeester Mien Van Olmen vervolgt: "Zo herstellen we het historische karakter van de omgeving, met respect voor de natuur. De omgeving kan ook ingezet worden voor waterbuffering. Dit gebeurt op een ecologische manier die de biodiversiteit in de omgeving zeker ten goede zal komen."

Voor dit dossier is er opnieuw een nauwe samenwerking tussen stad, kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en Dekenaat Zuiderkempen.

De kerkfabriek is dus volop bezig met het uitvoeren van de plannen voor een nieuwe kerk op het domein Le Paige en voor de aanleg van de omgeving. Het stadbestuur neemt het voortouw in het herstel van de vestenstructuur en de waterhuishouding van de omgeving.

Daarnaast is de stad bezig met verschillende subsidieaanvragen voor het realiseren van de nieuwe hoofdpoort van de stad. Dit alles gebeurt in zeer nauw overleg met alle partners binnen het samenwerkingsverband van de Kleine Nete, waar onder andere stad Herentals, provincie Antwerpen en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete deel van uitmaken."