Vanaf eind dit jaar zal iedere werknemer op één plek en in één oogopslag zicht krijgen op welke Vlaamse opleidingsincentives hij of zij recht heeft.

Dat gaat dan bijvoorbeeld over opleidingscheques of het Vlaams Opleidingsverlof. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits goedgekeurd.

De leer- en loopbaanrekening is een gebruiksvriendelijk, gepersonaliseerd digitaal overzicht en zal beschikbaar zijn op Mijn Burgerprofiel. Deze digitale portefeuille zal stapsgewijs verder worden aangevuld met de andere beschikbare vormen van loopbaanondersteuning zoals bijvoorbeeld de loopbaancheques.

Met de leer-en loopbaanrekening wil minister Crevits alle Vlamingen de weg doen vinden naar opleiding en inzetten op lerende loopbanen.

"Vandaag weten mensen vaak niet welke opleidingsmogelijkheden er allemaal zijn en welke rechten daarbij horen. Er is een breed aanbod maar dat vormt vaak een ingewikkeld lappendeken dat het voor een werknemer niet gemakkelijk maakt.

Met de leer-en loopbaanrekening brengen we daar verandering in. Vanaf eind dit jaar zal elke Vlaming op beroepsactieve leeftijd met één druk op de knop weten waar hij of zij recht op heeft.

Deze digitale portefeuille willen we op termijn stapsgewijs uitbouwen door ook met het federaal niveau en sectoren samen te werken, zodat ook hun ondersteuning zichtbaar wordt via het platform. Bovendien zal de leer- en loopbaanrekening ook gekoppeld worden aan het gepersonaliseerd loopbaanplatform bij VDAB.

Zo krijgt iemand niet alleen zicht op vacatures en loopbaanondersteuning maar ook op welke opleidingen hij kan volgen én op welke ondersteuning hij een beroep kan doen." – Hilde Crevits

Bijscholing en omscholing zijn cruciaal

De Vlaamse arbeidsmarkt en samenleving in het algemeen staan de komende decennia voor grote uitdagingen. Er is een groeiende nood aan specifieke competenties en gekwalificeerde profielen voor continu veranderende jobs.

Toch bevinden veel werknemers zich in steeds langer durende loopbanen met verouderde competenties. Bijscholing en omscholing zijn dan ook cruciaal om flexibel te kunnen inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en voor de sociale inclusie en weerbaarheid van werknemers.

Om werknemers aan het stuur te zetten van hun eigen loopbaan en de weg te doen vinden naar opleidingen, creërt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu de individuele leer- en loopbaanrekening waar werknemers alle relevante informatie rond opleidingsondersteuning kunnen terugvinden.

De leer- en loopbaanrekening zal concreet in beeld brengen op welke incentives burgers een beroep kunnen doen om aan competentieversterking en/of loopbaanoriëntering te doen.

De leer- en loopbaanrekening als wegwijzer

De leer- en loopbaanrekening zal stapsgewijs uitgewerkt worden. In een eerste fase zal het de bestaande Vlaamse opleidingsincentives (opleidingscheques, Vlaams Opleidingsverlof, opleidingskrediet, aangevuld met zorgkrediet met motief opleiding) via Mijn Burgerprofiel beter ontsluiten.

Op lange termijn is het de bedoeling dat elke vorm van loopbaanondersteuning of incentives in één digitale portefeuille zichtbaar worden voor de burger. Hiervoor zal samengewerkt worden met onder andere het beleidsdomein onderwijs maar ook met de federale overheid en sectoren.

De leer- en loopbaanrekening zal ook geconnecteerd worden met het gepersonaliseerd loopbaanplatform van VDAB dat momenteel in ontwikkeling is. Het loopbaanplatform biedt een dynamisch instrument om met hun loopbaan aan de slag te gaan.

Vanuit concrete vragen over hun loopbaan, zullen werknemers kunnen zien over welke competenties ze beschikken en welke mogelijkheden er nog zijn om eventuele 'hiaten' in die competenties bij te scholen en opleiding te volgen om zo hun loopbaan te versterken.

Op termijn zullen daar dan dus ook de beschikbare opleidingsincentives uit de leer- en loopbaanrekening aan gekoppeld worden. Zo krijgen werknemers niet alleen zicht op welke opleidingen ze kunnen volgen, maar ook op welke ondersteuning ze daarvoor beroep kunnen doen.